topbanner-blog-yournextu-by-seac-and-code-school-finland

SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ - Code School Finland พัฒนาครู เสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับนักเรียน

29 เม.ย. 2022

SEAC เปิดตัวหลักสูตรจาก Code School Finland พัฒนาการสอนครู เสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับนักเรียน SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ และ Code School Finland ร่วมกันผลักดันการศึกษาไทยให้ไปไกลกว่าเดิม โดยการพัฒนาการสอนครูด้วยหลักสูตรจาก Code School Finland เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนทุกช่วงวัย เพราะคนเรามีความรู้แบบเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป แต่ต้องมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต คุณอริญญา เถลิงศรี (1).JPG อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า เมื่อก่อนเป็นคนเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่มีโอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศแคนาดาตอนเรียนจบมัธยมปลาย แล้วรู้สึกว่าระบบและรูปแบบการสอนที่นั่นสามารถจุดประกายความฝันให้เด็กได้ ทำให้คิดขึ้นมาว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เรียน แต่เป็นวิธีการเรียนการสอน ในขณะที่เด็กไทยก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพแต่สภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาอาจจะไม่เอื้อเท่าไหร่ หลังจากเรียนจบจึงมุ่งมั่นอยากเข้ามาผลักดันการศึกษาของประเทศไทย โดยเริ่มแรก SEAC มุ่งไปที่ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ก่อน เพื่อสร้างคนทำงานให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล แต่รู้สึกว่าอาจจะยกระดับศักยภาพของผู้คนไม่ทันการกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้ามุ่งเน้นแค่ธุรกิจ บริษัท หรือหน่วยงานรัฐ ทำให้ตัดสินใจก้าวเข้ามาทำงานร่วมกับภาคการศึกษาในประเทศ และเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ต่อมาก็หันมาให้ความสำคัญที่ตัวเด็กด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เด็กไทยก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้ และไม่ใช่แค่เก่งเรื่องเรียนอย่างเดียว แต่เก่งเรื่องการใช้ชีวิตด้วย SEAC จึงเฟ้นหาพันธมิตรที่จะสามารถเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ซึ่งสถาบันที่อยู่อันดับหนึ่งในใจจากทั้งหมด 94 สถาบันคือ Code School Finland Code School Finland สถาบันสอนทักษะแห่งอนาคตระดับโลก สาเหตุที่ SEAC ตัดสินใจจับมือกับ Code School Finland เพราะสถาบันนี้เน้นการสร้างครู โดยครูไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องที่สอนจนถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องเป็นคนที่มีวิธีในการถ่ายทอดความรู้และเข้าถึงนักเรียนได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับนักเรียนได้อย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็น Hard Skills หรือทักษะเชิงเทคนิค และ ‘Soft’ Transversal Skills หรือทักษะจำเป็นที่นำไปใช้ต่อยอดได้ แน่นอนว่าการยกระดับเรื่องการศึกษาไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงต้องมีภาครัฐ ภาคเอกชน และแพลตฟอร์ม YourNextU ก็จะเข้ามาช่วยยกระดับในเรื่องนี้ด้วย PGA03984.JPG ยูริ ยาร์วียาโฮ (H.E. Jyri Järviaho) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “จากผลการศึกษาโดย OECD ที่ทำการวิจัยมาเป็นระยะเวลา 20 ปี พบว่า ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก แล้วโรงเรียนก็มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอด” เพราะฉะนั้นการเรียนในห้องเรียนธรรมดาๆ ไม่พออีกต่อไป แต่จะต้องมีการเรียนการสอนเรื่องทักษะแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI และอื่นๆ เพราะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ ไคซู พัลลาสกัลลิโอ (Ms. Kaisu Pallaskallio) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของสถาบัน Code School Finland กล่าวเสริมว่า “รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความรู้ด้านวิธีสอน (Pedagogical Model) ของ Code School Finland ก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าวิธีนี้ได้ผลดีต่อผู้เรียนในหลายๆ ประเทศ เช่น สวีเดน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ” โดยหลักสูตรจาก Code School Finland มีทั้งแบบคอร์สที่นำไปปรับใช้ในโรงเรียน ส่วนนักเรียนทั่วไปสามารถสมัครเรียนได้โดยตรงกับ YourNextU by SEAC และจะมีการนำร่องใช้กับโรงเรียนต้นแบบ 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนซ์, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย, โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 นี้เป็นต้นไป หลักสูตร Code School Finland ที่เปิดให้เรียนในประเทศไทย SEACxCodeSchool_002.jpg
  • หลักสูตร Code and Create - ระดับเริ่มต้น สำหรับนักเรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม Scratch เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความเข้าใจแนวคิดและฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สามารถสร้างเรื่องราวที่ตัวละครมีการตอบโต้กัน (Interactive Story) และสร้างเกมส์ในระดับพื้นฐาน (Simple Game) ได้
  • หลักสูตร Develop and Test - ระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป ต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน Code & Create หรือเทียบเท่า ใช้โปรแกรม Scratch เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบเกมส์ สามารถสร้างเกมส์เพื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชันโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้
  • หลักสูตร Solutions and Syntax – ระดับกลาง สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป ต้องความรู้พื้นฐาน Code & Create และ Develop & Test หรือเทียบเท่า ใช้โปรแกรม Python เป็นสื่อการสอนหลัก มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ผู้เรียน เข้าใจความจำเป็นของการแก้ปัญหาในโลกเทคโนโลยี สามารถสร้างโปรแกรมที่มีประโยชน์ใช้งานง่ายและสร้างระบบสั่งการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ได้ด้วยโปรแกรม Python
สำหรับสถาบันการศึกษาใดที่สนใจหลักสูตร Coding / AI / Robotics สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yournextu.com/code-school-finland-form