topbanner-blog-master-certification-program-by-seac

SEAC เผยกลยุทธ์ติดอาวุธองค์กรให้ก้าวทันโลกยุค เปิดคอร์สออนไลน์ SimpliLearn

18 พ.ค. 2022

SEAC เผยกลยุทธ์ติดอาวุธองค์กรให้ก้าวทันโลกยุค เปิดคอร์สออนไลน์ชั้นนำระดับโลก SimpliLearn Master Certification Program Cover_ติดอาวุธทีมดิจิทัล-ให้พร้อมแข่งขัน ด้วย SimpliLearn.jpg การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital Disruption คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อทุกคน ทั้งในแง่ชีวิตประจำวัน การทำงาน และการทำธุรกิจ โดยได้เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ การใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือต่างๆ วิธีการเก่าๆ ถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย มีความแม่นยำ และรวดเร็ว ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า แรงงานไทยมีทักษะด้านดิจิทัล 55% ซึ่งหมายความว่า 45% ของจำนวนแรงงานไทยยังขาดทักษะในเรื่องนี้อยู่ นอกจากนี้ แนวโน้มของตลาดแรงงานผู้สูงอายุก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้ตนสามารถก้าวทันบริษัทคู่แข่ง และเป็นผู้นำในตลาด โดยกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคือ 'บุคลากร' โดยเฉพาะพนักงานระดับอาวุโสและพนักงานระดับหัวหน้า ดังนั้น การฝึกฝนให้บุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้ และทักษะด้าน Soft skills, Hard skills และดิจิทัลที่เหมาะสมจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะพวกเขาจะสามารถนำทักษะเหล่านี้มาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรระดับเวิลด์คลาส เพื่อให้ทุกคนสร้างอนาคตที่ดีกว่า ชี้ให้องค์กรธุรกิจเห็นว่า ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation เรื่องที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ ทุกองค์กรต้องสร้างความเข้าใจให้พนักงานเห็นภาพก่อนว่าองค์กรในยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด 3 – 4 ปีที่ผ่านมาคือ องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างเข้าใจผิด คิดว่าการทำ Digital Transformation คือการตั้งหน่วยงานด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ เพราะ Digital Transformation เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งองค์กร ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไร ถ้ายังอยากอยู่รอดและเติบโตต่อไปในยุคดิจิทัล บริบทโลกเปลี่ยนไป องค์กรต้องเร่งปรับตัวและสร้างสิ่งใหม่ๆ คุณนิภัทรา_ตั้งพจน์ทวีผล_ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์_YourNextU by SEAC.jpg นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC เผยภาพรวมฉากทัศน์ของโลกธุรกิจยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวว่า “ในวันนี้ องค์กรต้องการพนักงานที่มี Mindset ที่เปิดรับสิ่งใหม่และปรับตัวได้รวดเร็ว ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที การทำงานอาจไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามแผนระยะยาวที่วางไว้ทุกขั้นตอน แต่จะหันมาใช้แผนระยะสั้นที่เปิดโอกาสให้คนได้ทดลอง เพื่อดูว่าใช้ได้ผลหรือไม่ จากนั้นจึงนำมาปรับแผนระยะต่อไป นอกจากนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ความท้าทายขององค์กรนับจากนี้ไป คือ ผู้นำจะต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ไม่เพียงปิดช่องว่างทางทักษะ แต่ยังต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู่ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเองได้” YourNextU by SEAC x SimpliLearn พาร์ทเนอร์ระดับโลก เสริมทักษะดิจิทัลให้คนไทย PR Course_หลักสูตร SimpliLearn Master Certification.jpg Prachant Gangwal ผู้อำนวยการอาวุโส Simplilearn สถาบันให้บริการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก และพาร์ทเนอร์สำคัญของ SEAC ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ศาสตร์และความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลไปช่วยในการยกระดับองค์กร ครอบคลุมทักษะด้านดิจิทัลรวมกว่า 40 ทักษะ ซึ่งแพลตฟอร์มของ Simplilearn มีจุดเด่นตรงที่รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนรวมถึงเสริมสร้างความมีส่วนร่วม เห็นได้จากสัดส่วนของผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรสูงถึงกว่า 80% และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับโลกมากมาย อย่าง Amazon, Visa, P&G หรือแม้แต่บริษัทชั้นนำของวงการเทคฯ อย่าง Microsoft หรือ IBM รวมทั้งบริษัทใน Fortune 500 ก็ยังเลือกพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรด้วยหลักสูตรของ SimpliLearn “กรณีศึกษาที่น่าสนใจของ Simplilearn คือ Vodafone ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้าแบบ Digital First ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจในการอัพสกิลด้านดิจิทัลให้กับพนักงานในสายงานไอที ทั้งวิศวกร นักพัฒนา นักวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วทั้งองค์กรกว่า 500 คน ด้วยคอร์สต่างๆ ของ Simplilearn พร้อมคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน (CSAT) ที่สูงถึง 4.7” Prachant Gangwal ผู้อำนวยการอาวุโสของ Simplilearn กล่าว ล่าสุด YourNextU by SEAC ร่วมมือกับ Simplilearn สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นำหลักสูตร Simplilearn Master Certification ส่งตรงมาให้คนไทยได้เพิ่มทักษะดิจิทัล ด้วยเนื้อหามาตรฐานโลก ถ่ายทอดโดยตัวจริงในวงการ ประกอบกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงผ่านการลงมือปฏิบัติ พร้อมรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำลายข้อจำกัดของการพัฒนาทักษะดิจิทัล พิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึง 7 เท่า หลังจากผ่านหลักสูตรอันเข้มข้น ตาม 4 สายอาชีพ ทั้ง Data Analyst, Data Scientist, AI Engineer และ Digital Project Manager ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Simplilearn และสถาบันชั้นนำอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล เพื่อเป็นใบเบิกทางและเครื่องยืนยันความสามารถไม่ว่าจะเปลี่ยนสายงาน หรืออัปสกิลเพื่อความก้าวหน้า ให้ Simplilearn Master Certification Program เป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จบนโลกการทำงานยุคดิจิทัลของคุณ สำหรับรายละเอียดหลักสูตร Simplilearn Master Certification สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3O1zZxy