Become a Leader That Others Will Want to Follow

Benefits

การก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วยนั้น คุณจำเป็นต้องเข้าใจสไตล์การนำของคุณ และ สไตล์การทำงานของทีมคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับสไตล์ของคุณให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานของทีม เพื่อความสุขและประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน