Benefits

ปรับ Mindset เปลี่ยนชีวิต ด้วย Outward Mindset Training ภาพรวมหลักสูตร Outward Mindset Training หลักสูตรที่คุณจะได้พัฒนาทักษะการมีปฎิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกัน หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาโดย Arbinger สำหรับผู้ที่ต้องการจะเสริมสร้าง Outward Mindset กรอบคิดเพื่อนำตัวเองออกจากกล่อง และการตระหนักรู้ในตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อการสร้างผลลัพธ์เชิงบวก Mindset ที่ดี คือทักษะสำคัญที่ต้องมีในยุคดิจิทัล เคยได้ยินไหมว่า Mindset ที่ดี คือรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต เพราะการมี Mindset ในแง่บวกนั้นไม่ใช่แค่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ในช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว การเป็นคนทำงานเก่งหรือทำงานได้อย่างรวดเร็วว่องไวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นก็คือความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจโดยไม่เกิดความขัดแย้ง แล้วเราจะมีทักษะเหล่านี้ได้อย่างไร? ขอชวนมารู้จักกับหลักสูตร Outward Mindset Training หลักสูตรที่จะช่วยปรับพื้นฐาน Mindset เสมือนปรับเปลี่ยนเลนส์การมองโลก ช่วยให้เรามองคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจและมองตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากกว่าเดิม Outward Mindset คืออะไร Outward Mindset คือการปรับทัศนคติในการมองโลกและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เป็นการฝึกให้เรามองโลกจากจุดยืนของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่การมองโลกผ่านเลนส์ของเราเพียงผู้เดียวอีกต่อไป เมื่อเรามี Mindset นี้ จะช่วยให้เรามีความเห็นอกเห็นใจและปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเฉกเช่นเดียวกับเรา ทั้งยังช่วยให้เราเกิดความเข้าใจว่าทุกคนล้วนใช้ชีวิตโดยปรารถนาที่จะมีความสุขไม่น้อยไปกว่ากัน ผลที่ได้ก็คือเราจะเกิดความเห็นอกเห็นใจ พร้อมทั้งยินดีช่วยเหลือผู้คนรอบตัวเพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในชีวิตอย่างที่หวังไว้ เมื่อนำ Outward Mindset มาใช้ในการทำงาน จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำพาคนรอบข้างมุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน ไม่ว่าฝ่ายใดก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความเข้าใจ ไร้ซึ่งความขัดแย้ง เพราะเราทุกคนต่างใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นเช่นเดียวกับความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งนอกจากความเข้าใจแล้ว Mindset นี้ยังช่วยให้ทุกคนปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างให้เกียรติและไม่ลังเลที่จะหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กัน ส่งผลให้บรรยากาศการทำงานในองค์กรเต็มไปด้วยความสุข บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Outward Mindset Training ปรับแนวคิด เปลี่ยนชีวิตให้มีความสุข
Outward Mindset Training คือหลักสูตรที่จะพาทุกคนออกจากกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ด้วยการถอยออกมามองโลกให้กว้างขึ้น ช่วยให้บุคลากรทำงานแบบมองเห็นภาพรวมของทีมมากกว่าความต้องการของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่แค่พนักงานเท่านั้น แต่ผู้บริหารเองก็สามารถเรียนรู้หลักสูตร Outward Mindset Training ได้เช่นเดียวกัน 
Outward Mindset ประกอบไปด้วยหลักการ 3 ส่วนที่สำคัญ
  1. S = See Others เข้าใจที่ปัญหา เป้าหมาย และความต้องการของผู้อื่น สิ่งที่คุณทำ ส่งผลต่อคนอื่นอย่างไรบ้าง ทั้งในทางบวกและทางลบ ? คำถามนี้ ทำให้เกิดการมองเห็นและเข้าใจผู้อื่น หรือ “See Others” จากการเปิดเผยของแต่ละคนในทีมว่า ตรงไหนกำลังเป็นปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
  2. A = Adjust Efforts ปรับจูนวิธีการและพฤติกรรมของเรา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของผู้อื่น ในมุมมองของคุณ คุณช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้าง ? คำถามนี้ จะช่วยให้เกิดการ “Adjust Efforts” หรือก็คือ การที่ทุกคนจะมีโอกาสได้หาแนวทางในการช่วยเหลือ หรือปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีม
  3. M = Measure Impacts ประเมินว่าวิธีการและพฤติกรรมของเรานั้นส่งผลกระทบแง่บวกต่อเป้าหมายและความต้องการของผู้อื่นหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะช่วยเหลือได้สำเร็จ
สุดท้ายแล้ว นอกเหนือไปจากบุคลากรที่มีความสุขและพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย สิ่งหนึ่งที่องค์กรจะได้รับก็คือ ความสำเร็จที่ยั่งยืน