Benefits

SEAC มีประสบการณ์มากกว่า 25ปี ในการช่วยเหลือองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สร้างความสามารถในการเติบโตของบุคคลากร เราได้พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อตอบรับกับความจำเป็นขององค์กรในด้านความคล่องตัว กับพันธมิตร Psytech International ที่มีมานานมากกว่า 10ปี เราได้ประเมินความสามารถของคนในหลากหลายอาชีพเป็นจำนวนหลายหมื่นคน จึงทำให้มีข้อมูลอย่างที่ไม่มีใครเหมือนในด้าน คุณลักษณะ การให้คุณค่า และความสามารถทางปัญญา ที่สนับสนุนคุณสมบัติ Agile อย่างที่จำเป็นต้องมีในโลกทุกวันนี้