customized-learning-second-banner

พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง

โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เร็วและไกลเกินกว่าองค์กรมากมายจะตามทัน เราจะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนให้ถึงขีดสุด

7 Organizational Challenges
customized-package-1

Building a Culture of Diversity

ลองนึกภาพว่าจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และแสดงออกได้อย่างไม่มีขีดจำกัด สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนี้ได้ คือ การสร้างวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

Learn more
customized-package-2

Building Resilient Organization​

เปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณให้เป็นองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถคาดการณ์ วางแผน และตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการคิดแบบยืดหยุ่นด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะจาก SEAC

Learn more
customized-package-3

5 หลักสูตรการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลสำหรับองค์กร | SEAC

แนะนำ 5 หลักสูตรการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลโดย SEAC กุญแจสำคัญที่ช่วยนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า และพิชิตเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Learn more
customized-package-4

Managing a Remote Team

เรียนรู้ สร้าง และพัฒนาวิธีการในการจัดระเบียบและบริหารจัดการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ระหว่างคุณและบุคลากรที่ทำงานจากระยะไกล

Learn more
customized-package-5

Preparing people to deal with the issues arrived from the market change

ในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงคือ สิ่งแน่นอน สิ่งที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้น ดังนั้น การจะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงคือความสามารถในการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีของบุคลากร มาร่วมพัฒนาทักษะและปลูกฝังกรอบคิดที่จำเป็น กับหลักสูตรที่คัดสรรมาแล้ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรของคุณ

Learn more
customized-package-6

Shaping the futures rather than just grinding through the present

เปลี่ยนความคิดให้นำสมัย ด้วยการพัฒนากรอบคิด ส่งเสริมความคิดริเริ่ม ด้วยหลักสูตรแนะนำ ที่คัดสรรแล้วและมาพร้อมกับเครื่องมือ โครงสร้าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อเตรียมคุณสู่โลกธุรกิจแห่งอนาคต

Learn more
customized-package-7

Strengthening business results through Managers

ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เพื่อสร้างผลลัพธ์ธุรกิจ ผลปฏิบัติงาน และ การทำงานของทีมได้ดี และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

Learn more

How We Deliver

เปลี่ยนข้อจำกัดและความท้าทายเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

customized-learning-second-banner
Design

เราสกัดปัญหาและขีดจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กรออกมาและใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

Deliver

เรามอบประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับผู้เรียน ผสมผสานวิธีและช่องทางการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนของเราได้พัฒนาทักษะและกรอบวิธีคิดที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

Deepen(Tools + Community of Practice)

เรามอบเครื่องมือและแนวทางการทำงานที่สามารถนำไปปรับใช้กับงานของผู้เรียนได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังเห็นการเปลี่ยนแปลงในทันที เรามอบสังคมแห่งการเรียนรู้และฝึกฝนให้กับผู้เรียนของเรา ทุกคนจะได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละคน และพัฒนาทักษะและกรอบวิธีคิดที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

Our Facilitators

ทีมพัฒนาศักยภาพที่ SEAC นั้นเกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญที่ต่างก็มีประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรจากหลากหลายอุตสาหกรรม ผู้สอนแต่ละคนของเราล้วนแล้วแต่มีวิธีการสอนและความรู้ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังมีประสบการณ์ช่วยเหลือองค์กรมากมายให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
customized-learning-program-facilitators
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
Contact Us icon