ร่วมงานกับ SEAC

เพื่อให้คุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน SEAC

SEAC Career page heading graphic
SEAC passion image

แพชชั่นของเรา

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลได้คือการศึกษาของคนในประเทศ SEAC จึงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ให้คนไทยและองค์กรไทย ที่ซึ่งสามารถก้าวไกลถึงระดับโลก การจะขับเคลื่อนให้ถึงจุดนั้นเราเชื่อว่าต้องยกระดับองค์ความรู้โดยการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตที่หาไม่ได้จากรั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างเสริมให้คนไทยมีใจรัก รู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิต เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดและเพิ่มศักยภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

องค์กรของเรา

เราเป็นองค์กร ที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ และมุ่งหน้าเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น Design Organization ไม่ใช่เพียงการพัฒนาบุคคลหรือองค์กรด้วยการเรียนรู้ แต่เป็นการออกแบบและสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เรามีความพร้อมสำหรับปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญเรายังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำสิ่งใหม่ๆ ไม่จำกัดกรอบความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตในสายงานต่าง ๆ ตามศักยภาพของตัวเองและมีส่วนในการ
bullet-icon-1-0

ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำงาน

bullet-icon-2-1

ออกแบบและสร้างสรรค์การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

bullet-icon-3-2

ออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบใหม่แห่งการเรียนรู้

"การที่องค์กรไทยจะไปอยู่แนวหน้าได้ คนต้องรู้สึกอยากจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เราอยากเป็นองค์กรที่ช่วยดึงศักยภาพให้คนไทยเพราะเราเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก"

คุณอริญญา เถลิงศรี

Managing Director of SEAC and Founder

สวัสดิการ

ใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ icon

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสนับสนุน icon

เงินสนับสนุน

วันพักผ่อนประจำปี icon

วันพักผ่อนประจำปี

ค่าโทรศัพท์ icon

ค่าโทรศัพท์

ประกันสุขภาพ icon

ประกันสุขภาพ

การทำงานที่ยืดหยุ่น icon

การทำงานที่ยืดหยุ่น

รางวัลครบรอบการทำงาน icon

รางวัลครบรอบการทำงาน

เข้าถึง YourNextU icon

เข้าถึง YourNextU

ประเภท

การรับสมัคร

Testimonials

เพราะเราเชื่อในเรื่องการพัฒนาศักยภาพจากการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การทำงานที่ SEAC พนักงานจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการทำงานที่แปลกใหม่ เสมือนเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ค้นหาและรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น สร้างคนให้นำสมัย ชอบการเรียนรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้เรายังเปิดกว้างรับความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ไอเดียต่าง ๆ ทำงานแบบไม่มีลำดับชั้นไม่ว่าจะมาจากรุ่นใด เราเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้ทำงานที่ท้าทายพร้อมที่จะ show & shine ได้ทุกเมื่อ ที่สำคัญ นอกจากเราจะรับฟังเสียงจากลูกค้าแล้ว เรายังรับฟังเสียงของพนักงานอย่างจริงจัง พร้อมเข้าใจ สนับสนุน แม้เราเน้นผลงาน แต่เราก็เห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์