topbanner-blog-self-leadership

ดีไหม…หากคนในองค์กรของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ?

26 ธ.ค. 2022

'ใคร' คือคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานกับลูกค้าและทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไป? คนเหล่านั้น คือ พนักงานของคุณหรือไม่? . พวกเขาเป็นคนส่วนใหญ่ในองค์กรของคุณ ที่ขับเคลื่อนผลงานด้วยแรงจูงใจและความมุ่งมั่น . องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จขององค์กรก็คือ 'พฤติกรรมเชิงรุกของพนักงาน' จากการเก็บข้อมูลของ Ken Blanchard Company พบว่า 📌 50% ของพนักงานแต่ละคนรู้สึกว่างานของพวกเขาหยุดนิ่ง 📌 1 ใน 3 ของพนักงานเพียงแค่ทำงานไปวันๆ ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ หากบุคลากรของคุณทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ แล้วองค์กรของคุณจะขับเคลื่อนไปอย่างเต็มศักยภาพได้อย่างไร? . องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ไม่ดีนัก หากพนักงานไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดำเนินงานส่วนใหญ่มักจะติดขัดเพราะพนักงานไม่รู้ว่า 'จะขอ' สิ่งที่เขาต้องการในเวลาที่พวกเขาต้องการได้อย่างไร และก็เป็นความจริงที่ผู้คนต้องการความ 'ใส่ใจ' การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย และได้รับการชื่นชม . ลองนึกภาพว่าองค์กรของคุณจะเป็นอย่างไร? หากเต็มไปด้วยคนที่มีทักษะและความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให้ได้การชี้แนะ และการสนับสนุนที่เขาต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลารอ . สร้างบุคลากรที่เป็นผู้นำตนเอง การเป็นผู้นำตนเอง คือการที่บุคคลผู้นั้นมีกรอบคิด (mindset) และทักษะ (skillset) ที่จะเพิ่มศักยภาพ และสร้างผลลัพธ์ให้กับตนเองและองค์กรของคุณ . หากพนักงานทุกคนเป็นผู้นำตนเอง องค์กรของคุณจะได้อะไร? ✅พัฒนาการที่เร็วขึ้น ผู้นำตนเองจะรับผิดชอบพัฒนาการของตนเอง พวกเขาจะขอการชี้แนะและการสนับสนุนที่เขาต้องการ เพื่อให้สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เร็วยิ่งขึ้น ✅ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ผู้นำตนเองจะมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นมากขึ้น ตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ ✅ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ผู้นำตนเองนอกจากจะรับผิดชอบต่อตนเองแล้ว พวกเขายังรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรด้วย ✅นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น ผู้นำตนเองจะรู้วิธีเอาชนะข้อจำกัดที่ปิดกั้นความสามารถในการแก้ปัญหา จัดการกับความท้าทาย และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น .
กลยุทธ์ขององค์กรจะสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงาน เพราะพวกเขาคือผู้ที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการและทำให้มันเกิดขึ้น เมื่อคุณติดอาวุธให้กับพนักงานแต่ละคนด้วยกรอบคิด (mindset) และทักษะ (skillset) ในการเป็นผู้นำตนเอง คุณจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
วิธีการสร้างผู้นำตนเอง โปรแกรม Self Leadership ของ Blanchard สร้างขึ้นจากโมเดลความเป็นผู้นำ SLII® ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางที่สุดในโลก และเสริมด้วยการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับทักษะเชิงรุกที่จำเป็นสำหรับบุคคลเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานจะได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้ร่วมกันเพื่อพูดคุยถึงระดับพัฒนาการและการปฏิบัติงานของตนเอง พวกเขาจะสามารถสร้างการสนทนาที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับความสามารถและความมุ่งมั่นของพวกเขาให้มากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรม Self Leadership ยังช่วยยกระดับความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับผู้จัดการของพวกเขาด้วย . โปรแกรม Self Leadership เหมาะกับบุคคลทุกระดับในองค์กร ซึ่งจะเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำตนเองที่มีพลัง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มเพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร . เราทราบดีว่าความสำเร็จขององค์กรของคุณมีความสำคัญเพียงใด หากทุกคนมีพลังและความมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสำเร็จ โปรแกรมการฝึกอบรม Self Leadership ของเราได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณจะพัฒนากรอบคิด (mindset) และทักษะ (skillset) ในการเป็นผู้นำตนเองซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า เมื่อคุณติดอาวุธให้กับพนักงานแต่ละคนด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม Self Leadership แล้ว คุณจะสร้างทีมงานที่มีพลัง มีประสิทธิผล สร้างสรรค์ และรักในงานของพวกเขา . มาร่วมกันสร้างการเป็นผู้นำตนเองให้กับบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรของคุณ! . ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของ SEAC ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในไทย ทำให้ SEAC เป็นเเห่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจาก The Ken Blanchard ในการถ่ายทอดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง SLII® และ Self Leadership ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ถ้าหากท่านสนใจการพัฒนาบุคลากรในองค์กร สามารถติดต่อ SEAC หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก👉🏼https://bit.ly/3eb9AQW

Read more about

Leadership

You may also like

All Blogs

ฝึกวินิจฉัย! คุณเป็นผู้นำแบบไหนในที่ทำงาน

จะ Transform องค์กรทั้งที จะทำอย่างไรให้สำเร็จ?

ผู้นำรูปแบบใหม่ที่โลกต้องการ