Reskill การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Inspiration

20 ม.ค. 2022

SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน คนในองค์กรต้องมี Brand Purpose ที่ชัดเจนเป็นภาพเดียวกัน Brand Purpose คือเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นจะต้องมี เพื่อสร้างจุดยืนในการทำธุรกิจ ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีธุรกิจนั้นๆ สร้างขึ้นมา เช่นเดียวกับ SEAC (Southeast Asia Center) ที่ในวันนี้มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วเช่นกันว่า ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน แห่งนี้ เกิดขึ้นเพื่อภารกิจใดเป็นหลัก คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า เพราะ Brand Purpose เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมี สำหรับ SEAC หลังจากที่มีการทรานส์ฟอร์มเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจมาจาก APMGroup ก็ยิ่งทำให้ SEAC กลับไปโฟกัสในเรื่องของ Why? มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ การทำธุรกิจอาจมุ่งไปที่เรื่องของ Innovation Improvement เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน หรือการตอบโจทย์ลูกค้า จนหลายๆ ครั้งลืมคิดถึงเหตุผลที่แท้จริงของการสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมา ดังนั้นหลังการทรานส์ฟอร์มองค์กรผ่านพ้น จึงต้องกลับมาหาความเป็นตัวตนพร้อมตอกย้ำแนวคิดว่า ทำไมจึงต้องมี SEAC ขณะเดียวกันคนในองค์กรก็ต้องมีภาพของ Brand Purpose ที่ชัดเจนเป็นภาพเดียวกัน “เราเชื่อว่ามนุษย์มีพลังมากและสามารถจะทำอะไรได้อีกหลายอย่าง หากเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ใช่ ในจังหวะที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ และในรูปแบบที่ใช่ กลายเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่ง Purpose ของเราจึงเป็นเรื่องของมุมมองว่า จะทำอย่างไรให้คนไทยสามารถลุกขึ้นมาทำในสิ่งต่างๆ ที่เกินกว่าที่คิดว่าจะทำได้ เพราะคนเราถ้าได้เรียนจะยิ่งทำอะไรได้เต็มร้อย หรือเกินร้อย เราจึงทำตรงนี้เพื่อให้คนอยากเรียน และหลังจากที่เขาได้เรียนไปแล้วจะได้กลับไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้มากขึ้น เราจึงต้องมีการใส่เรื่องของเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ที่ใช่ เพื่อให้เขาได้เรียน เป็นเรื่องที่จำเป็น Brand Purpose ของ SEAC จึงเป็นเรื่องของการผลักดันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการตอบโจทย์ว่าเขาต้องการอะไร ชอบเรียนแบบไหน ชอบเรียนอย่างไร ไม่ใช่การวิ่งตามคนอื่นๆ หรือมองแค่ว่า ในอุตสาหกรรมนี้ทำอะไรแล้วทำตาม แต่ SEAC ลุกขึ้นมาทำอะไรในแบบใหม่ๆ เพราะต้องการตอบโจทย์ตรงคำว่า Why? ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกอยากเรียน ภายใต้แนวคิดนอกกรอบ ที่ไม่จำเป็นต้องคิดแบบเดิมๆ” ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ สำหรับปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้เรื่อง Brand Purpose ของ SEAC ประสบความสำเร็จ ข้อแรก เราต้องมีแนวทางที่ชัดเจนกับ Brand Purpose ที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่วิ่งตามกระแส หรือหลงทางไปกับสิ่งเดิมๆ ต้องชัดเจนว่า อะไรคือสิ่งที่ SEAC จะไม่ทำ ข้อสอง เราต้องคลุกวงในไปกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา เราต้องทำความเข้าใจตลอดเวลาว่า Purpose อันนี้ ที่เราต้องการจะไปถึงนั้นกำลังตอบโจทย์กลุ่มไหน และกลุ่มตรงนั้นเขากำลังมองหา หรือต้องการอะไร ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนตลอดชีวิตของเขาอย่างต่อเนื่อง ข้อสุดท้าย คือ เราต้องไม่ลืมที่จะกระตุ้นเตือนคนในองค์กรตลอดเวลา ให้มองเห็นภาพของ Brand Purpose ที่ชัดเจนร่วมกันซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก “เราต้องหนักแน่น ไม่ตามกระแส แม้จะมีคนทักท้วงว่า ปัจจุบันการเรียนออนไลน์มีเต็มไปหมด แต่เรามองว่าผู้เรียนต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปแบบเองได้ อย่าไปคิดเองว่าการเรียนออนไลน์ตอบโจทย์ทุกคน เราจึงทำรูปแบบเป็น Blended Learning สะท้อนภาพให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความต้องการที่หลากหลายในความต้องการในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต และเราต้องขลุกอยู่กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเรียนรู้ถึงความต้องการของเขา ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมที่จะย้ำเตือนคนในองค์กรของเราด้วย ซึ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่ต้องทำไปพร้อมๆ กัน” YourNextU คือ สิ่งที่เข้ามาเชื่อมโยง และสะท้อนภาพ Brand Purpose ของ SEAC ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ YourNextU เป็นโมเดลการเรียนรู้ เป็นสังคมเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เสมือนเป็นนวัตกรรม และระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่ SEAC ตั้งใจสร้างสรรค์ และออกแบบออกมาเพื่อให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบการใช้ชีวิต และสไตล์การเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย เป็นการทลายทุกข้อจำกัดเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่สุดในราคาที่จับต้องได้ด้วยค่าบริการเพียง 12,000++ บาท/คน/ปี ภายใต้ความเชื่อของ SEAC ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนที่อยู่ในยุคดิสรัปชั่นต้องเข้าใจ และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้กับวิธีการทำงานของตัวเองเพื่อความก้าวหน้า เพื่อความอยู่รอด และเพื่อให้คุณเป็นได้มากกว่าด้วยการเรียนรู้ (Be a Better You) ตามคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้ของ YourNextU นี้ “เราไม่ได้คิดแค่ว่า จะทำให้องค์กรของเราเป็น Training Company ที่ดีกว่าเดิม แต่เรามุ่งหาวิธีการใหม่ๆ โดยการทำความเข้าใจกับผู้เรียนว่าเขาต้องการอะไร กำลังมองหาอะไร ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่า จะสร้าง YourNextU ขึ้นมาอย่างไร รู้แค่ว่า Purpose ของเรา คือการทำให้เขาอยากเรียน เรียนแล้วสนุก ได้ประโยชน์ ได้เรียนอะไรที่เป็นระดับโลก” ความแตกต่างที่โดดเด่นยิ่งกว่าเคย คุณอริญญา กล่าวเสริมถึงจุดเด่น และความแตกต่างของ YourNextU เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้อื่นๆ คือ
  1. 4Line Learning คือ รูปแบบการเรียนรู้ 4 รูปแบบ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด เรียนได้บ่อยตามต้องการ ซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์จากการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ “Blended Learning” นี้ได้ด้วยตนเองตามสไตล์ และความชอบ กลายเป็นส่วนผสมลงตัวที่ทำให้การ Reskill เกิดประสิทธิผลสูงสุด และช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาตลอดชีวิตของผู้ที่ต้องการเรียนรู้อีกด้วย
4Line Learning ประกอบด้วยการเรียน 4 รูปแบบ คือ Classroom เรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรต่างๆ Social Learning เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ผ่านกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายรูปแบบ Online เรียนรู้เนื้อหาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์มาตรฐานระดับสากล และ Library คลังความรู้ที่สามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จำกัด เป็น “คัมภีร์พิชิตความสำเร็จ” เพื่อปฏิบัติตามได้ทันที
  1. หลักสูตร World Class ที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองในระดับสากลพร้อมรับ Certificate จากสถาบันเจ้าของหลักสูตรเพื่อเป็นสะพานสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้เรียน โดย SEAC เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์คลาส และโปรแกรมจากมหาวิทยาลัย และเจ้าของหลักสูตรชั้นนำทั่วโลก เช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กับหลักสูตร Design Thinking สถาบัน The Arbinger Institute จากสหรัฐอเมริกา ต้นฉบับหลักสูตรที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Outward Mindset หรือ สถาบันชื่อดัง The Ken Blanchard Companies เจ้าของหลักสูตร Self-Leadership เป็นต้น
YourNextU ประกอบด้วยหลักสูตร Classroom Learning กว่า 50 หลักสูตร Online Learning มากกว่า 200 หลักสูตร Social Learning กว่า 40 โปรแกรม และคลังข้อมูล Library ที่สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด หลักสูตรจะมีการอัพเดทเพิ่มเติมใหม่ทุกเดือน และจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้คุณได้สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านหลักสูตรมีความทันสมัยตลอดเวลา เติมเต็มการสร้าง Reskill ได้ครบถ้วนทั้ง Hard Skills และ Soft Skills
  1. Learning Community ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งใน Social Learning ที่เหมาะสมได้พบปะกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้เหมือนกัน ทำให้เกิดการพัฒนา และก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง เพราะการ Reskill ไม่เหมือนการเข้าคอร์สอบรม ไม่ใช่เรื่องที่ทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราวได้ และไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในระยะสั้น แต่ Reskill คล้ายกับการกลับเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทุกเรื่อง หลากหลายสาขาวิชา ต้องเข้าสังคม ต้องใช้เวลา
“เป็นเรื่องที่ดี ถ้าคุณได้อยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ยังเป็นประตูเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น Lifelong Learner (การศึกษาตลอดชีวิต) อย่างเต็มตัวอีกด้วย” อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน YourNextU ได้มีการจัดหมวดหมู่การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจ และเลือกเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยออกแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาตั้งแต่การปรับมุมมองความคิดจากภายใน จนถึงการขัดเกลาทักษะที่จำเป็นในยุค 4.0 เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกกระแสความเปลี่ยนแปลง และพร้อมคว้าทุกโอกาสที่มาถึงก่อนใคร รวมถึงการออกแบบหมวดหมู่โปรแกรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ Reskill ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังการเปิดให้บริการเพียง 3 เดือน มีผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกับ YourNextU ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่จ่ายเงินเอง (Self-Sponsored Employee) กลุ่มอาชีพอิสระ (Freelancer) ที่มีอายุตั้งแต่ 20- 70 ปี เพราะมองว่าเป็นโมเดลที่ Inspired ความรู้สึกทำให้อยากที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเจ้าของธุรกิจรายย่อย (Small Business Owner) ที่มีรายได้หลัก 9 ล้าน – 400 ล้าน ถือเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้มากขึ้น “เราพยายามเรียนรู้ผู้เรียนของเราอย่างต่อเนื่อง ยังต้องมีการปรับหลักสูตร รวมถึงการเพิ่มฟีเจอร์ด้านเทคโนโลยีในเรื่องของหลักสูตรการเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้เรียนในต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ เช่น การทำในเรื่องของ Virtual Coaching หรือ Virtual Learning” เพราะหลังจากที่ Brand Purpose ชัดเจน จึงจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนจะวิ่งเข้ามาหา หลังจากนี้ ก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มเหล่านั้น เพื่อให้ Target กับ Purpose สามารถไปด้วยกันได้

Read more about

Mindset & Personal Growth