topbanner-blog-reduce-conflict-with-sam

3 วิธีปฏิบัติ ลดความขัดแย้งในทีม ด้วยเทคนิค SAM

10 ม.ค. 2022

ในชีวิตการทำงาน “ความขัดแย้ง” คือเรื่องปกติที่ทุกทีมจะต้องเจอ เมื่อเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ยาก สิ่งที่ผู้นำควรโฟกัสจึงไม่ใช่การมองหาคนที่เหมือนๆ กันมาอยู่ในทีม แต่ควรจะเป็น การหาวิธีมาบริหารจัดการความขัดแย้ง เพื่อให้คนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยทำให้ทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ วิธีคิดแบบ “SAM” วิธีคิดแบบ SAM คืออะไร แล้วแนวคิดนี้ช่วยให้ทีมงานเข้าใจกันได้อย่างไร? SAM มาจากคำว่า S = See Others มองไปที่ปัญหา เป้าหมาย และความต้องการของผู้อื่น A = Adjust Efforts ปรับจูนเป้าหมายและความต้องการของเรา ให้เข้ากันกับเป้าหมายและความต้องการของของผู้อื่น M = Measure Impacts ประเมินว่า เราปรับจูนความต้องการของเรากับผู้อื่นได้หรือไม่ หรือมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงเพิ่มเติม วิธีปฏิบัติง่ายๆ ที่จะทำให้ทีมเข้าใจแนวคิดนี้ คือหัวหน้าทีมต้องสร้างพื้นที่ให้ทุกคนในทีม ได้มีโอกาสพูดคุยกันด้วยคำถามต่อไปนี้ และควรทำการจดบันทึกคำตอบที่ได้เอาไว้
  1. สิ่งที่ฉันทำ ส่งผลต่องานของคุณอย่างไรบ้าง ทั้งในทางบวกและทางลบ คำถามนี้ ทำให้เกิดการ “See Others” จากการที่แต่ละคนในทีมได้เปิดเผยออกมาว่า ตรงไหนกำลังเป็นปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
  2. ในมุมมองของคุณ ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง คำถามนี้ จะช่วยให้เกิดการ “Adjust Efforts” ทุกคนจะมีโอกาสได้หาแนวทางในการช่วยเหลือ หรือปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีม
  3. คุณต้องการให้ฉันติดตามในสิ่งที่ฉันช่วยคุณอย่างไร และถี่แค่ไหน เพื่อให้มั่นใจว่าจะช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ คำถามนี้ เป็นการหาแนวทางการ “Measure Impacts” หรือวัดผลการที่แต่ละคนเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน
ซึ่งการพูดคุยกันด้วย 3 คำถามนี้ จะทำให้คนในทีม เริ่มเข้าใจความต้องการของคนอื่นมากขึ้น หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เริ่มมี “Outward Mindset” นั่นเอง และถ้าแต่ละคนประเมินแล้วว่า ผลจากการเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาผู้อื่นยังมีเรื่องต้องเรียนรู้หรือปรับปรุงเพิ่มเติม ก็จะกลับไปเริ่มจากกระบวนการ See Others อีกครั้ง แล้วมา Adjust Efforts และ Measure Impact เป็นวงจร “SAM” แบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งการทำแบบนี้ ก็จะช่วยให้คนในทีมเข้าใจกระบวนคิดแบบ Outward Mindset ได้ลึกซึ้งมากขึ้น และจะช่วยลดความขัดแย้งในทีม ซึ่งจะตามมาด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more about

Mindset & Personal Growth

Communication & Collaboration

Business Acumen

Leadership

Productivity

You may also like

All Blogs

Outward Leadership คำตอบของ ผู้นำยุคใหม่