Outward Leadership คำตอบของ ผู้นำยุคใหม่

24 พ.ย. 2021

ทำความรู้จัก Outward Leadership คำตอบของ “ผู้นำ” ยุคใหม่ ติดอาวุธรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ยุคนี้ทุกองค์กรต่างต้องการก้าวเป็นผู้นำในภาคธุรกิจของตน แต่หลายองค์กรยังประสบปัญหาใน การเปลี่ยน แปลงให้ทันกับดิสรัปชั่น (disruption) ที่จู่โจมเข้ามาในแทบทุกมิติ โดยเฉพาะผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การประกอบธุรกิจในทุกระดับเกิดความผันผวน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ล่าสุด SEAC (เอสอีเอซี) หรือ South East Asia Center ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่งบริษัทในเครือของบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดตัวเมื่อปี 2562 ภายใต้ สถานการณ์โควิด SEAC มองว่าทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้รวด เร็วกว่าที่เคยเป็นมา โดยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ ทำให้ทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้คงหนีไม่พ้น “คนในทีม” และคนสำคัญในการพาทีมไปสู่เป้าหมาย คือ “ผู้นำ” ซึ่งผู้นำที่มีทักษะ Outward Leadership คือการบริหารจัดการทีมที่ดี จะสามารถรับมือกับปัญหาและ ความท้าทายระหว่างทาง ได้ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้ทีมทำงานได้ง่าย และถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสวยงาม โดย SEAC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับคนและยกระดับศักยภาพ องค์กร ได้แนะนำให้รู้จักสองความแตกต่างของภาวะความเป็นผู้นำแบบ Inward ที่ยึดตัวเอง เป็นศูนย์กลาง และแบบ Outward ที่เห็นใจคนอื่น (Outward Leadership) เพื่อผลักดันผู้นำให้มี ทักษะการสร้างสุดยอดทีมเวิร์ก เพื่อให้ทุกคน ทุกทีม และทุกองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่างแท้จริง

Read more about

Mindset & Personal Growth

Agility & Change

Leadership

Productivity