ภาวะผู้นำไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง

27 ม.ค. 2022

เป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างไม่น่าให้อภัย ที่คนจำนวนมากชอบคิดไปว่า ภาวะผู้นำเชื่อมโยงกับเรื่องตำแหน่ง ในภาษาอังกฤษเอง Leader กับ ทักษะการเป็นผู้นํา Leadership ก็ไม่เหมือนกัน Leader คือผู้นำซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ ในขณะที่ Leadership เป็นเรื่องของลักษณะ บุคลิก ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณ์เมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องของภาวะผู้นำนี้เองเป็นเรื่องที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกตำแหน่งสามารถมี สร้างให้เกิด และพัฒนาต่อยอดได้ตามความเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น คนที่มีภาวะผู้นำที่ดีอยู่ในตัวโดยพื้นฐานยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพการงานได้มากกว่าคนที่ไม่มีเสียอีก เพราะทุกคนต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะเติบโตในสายอาชีพ เราทุกคน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมได้ตั้งแต่วันนี้ อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director บริษัท SEAC ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำทั้ง 5 ข้อที่ทุกคนสามารถเริ่มสร้างและพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีทักษะเหล่านี้ได้ ดังนี้ 5 ทักษะการเป็นผู้นำที่ทุกคนควรมีติดตัว
  1. กล้าคิดและกล้านำเสนอ
ความกล้าคิดกล้านำเสนอ นอกจากจะเป็นการแสดงความตั้งใจในการทำงานแล้ว ยังเป็นการแสดงออกว่าเราต้องการให้งานออกมาดียิ่งๆ ขึ้น จึงได้มีข้อเสนอแนะออกไป ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญของคนที่เป็นผู้นำ นอกจากนั้น หากคุณสามารถแสดงออกได้ว่างานยากหรืองานใหญ่ก็ไม่เคยหวั่น มีสิ่งที่เรียกว่า Can Do Attitude คนอื่นก็จะเห็นว่าคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทาย และไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาใดๆ เป็นโอกาสแสดงซึ่งศักยภาพและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ได้อย่างชัดเจน
  1. ภาวะผู้นำต้องเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสังคมด้วย
ทักษะการเป็นผู้นําเป็นสิ่งที่ต้องการทั้งเรื่องของไอคิว ซึ่งก็คือความสามารถและศักยภาพ และเรื่องของอีคิว หรือความสามารถในการจัดการด้านอารมณ์ ซึ่งหนึ่งในนั้น เรื่องของการเข้าสังคมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ลองคิดดูว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งขนาดไหน หากไม่ชอบสุงสิงกับใคร วันๆ เอาแต่ก้มหน้าทำงานแล้วรีบกลับบ้าน ก็อาจจะเป็นการยากที่ผู้บริหารจะเลือกเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าคน เพราะคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นจะต้องสื่อสารกับผู้คนมากมาย ทั้งในและนอกองค์กร ดังนั้น หากอยากพัฒนาทักษะด้านนี้ คำแนะนำคือ อาจจะเริ่มง่ายๆ ด้วยการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หาเวลาสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันบ้าง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับพวกเขาในยามที่เจอปัญหา
  1. แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ
คนที่มีภาวะผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ คือทั้งรับผิดและรับชอบ ทั้งเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัว การแสดงความรับผิดชอบนั้นจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเอง เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่กลับมีผลอย่างมากในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือไม่ก็ตาม ทั้งเรื่องการรักษาคำพูด รับปากอะไรไว้ก็ต้องทำให้ได้ ส่งงานทันตามกำหนด รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี รวมถึงคนที่สามารถจัดการกับปัญหาในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคงไม่มีใครอยากได้คนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง หรือคนที่ทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกมาเป็นหัวหน้า เมื่อคุณยึดมั่นและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ทุกคนก็จะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากพอ มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานใหญ่ได้
  1. เข้าถึงง่าย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น
คงไม่ดีแน่ หากคุณทำตัวเป็นคนลึกลับ เข้าถึงยาก หรืออย่างแย่ที่สุด คือการทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและคิดว่าคุณเป็นคนหยิ่ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใด การทำตัวเองให้เข้าถึงง่ายในระดับที่เหมาะสมถือเป็นหนึ่งในทักษะการเป็นผู้นำที่ดี อย่าลืมใช้เวลาร่วมกับคนอื่นด้วยเช่นกัน เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาได้บ้าง ยิ่งหากมีโอกาสได้เลื่อนขั้นแล้ว ก็ควรเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรู้สึกสบายใจเวลาต้องการปรึกษาเรื่องต่างๆ ข้อนี้เป็นภาวะผู้นำที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกเชื่อในตัวคุณและคุณเองก็ยังได้รับรู้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นจริงที่สุดอีกด้วย
  1. จัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล
ข้อสุดท้ายคือทักษะในการจัดการกับปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ให้สมเหตุสมผลทั้งในแง่ของระดับความสำคัญ กาลเทศะ และความยุติธรรม ผู้ที่มีภาวะผู้นำที่ดีต้องรู้จักมองเห็นปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และหาวิธีการที่ดีที่สุดมาแก้ไขเพื่อลดความเสียหายให้เร็วที่สุด ทั้งปัญหาในเรื่องงานและเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อไม่ให้ปัญหาเล็กๆ ก่อตัวจนกลายเป็นความเสียหายในระดับองค์กร นอกจากนี้ ยังควรจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยความยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จุดเริ่มต้นง่ายๆ ทั้ง 5 ข้อนี้ คือทักษะการเป็นผู้นำที่ดีที่นอกจากจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้แล้ว ยังอาจช่วยให้คุณมีบุคลิกที่เหมาะสม และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้วยก็เป็นได้

Read more about

Leadership