topbanner-blog-leader-quiz-workplace

ฝึกวินิจฉัย! คุณเป็นผู้นำแบบไหนในที่ทำงาน

15 ก.ย. 2022

Quiz ร่วมวินิจฉัย คุณเป็นผู้นำเเบบไหนในที่ทำงาน ในปัจจุบันทุกองค์กรต้องได้พบกับความท้าทายใหม่ๆ ในรูปแบบของสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องดำเนินการแก้ไข และบริหารงานให้ลุล่วงตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม “ผู้นำ” คือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กร สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นสิ่งที่ผู้นำขององค์กรยุคใหม่ต้องมีนั้นคือ “การเป็นผู้นำที่เท่าทันทุกสถานการณ์” ไม่ว่าสถานการณ์จะเข้ามาในรูปแบบใด ก็จะสามารถบริหารทีมงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ แบบทดสอบนี้จะมาร่วมวินิจฉัยตัวคุณว่า คุณเป็นผู้นำแบบไหนในที่ทำงาน ? พร้อมกับเทคนิคการปรับวิธีการบริหารทีมงานให้เข้ากับทุกสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ โดยวิธีการวินิจฉัยจะแบ่งตามพฤติกรรมออกเป็น 2 แกนหลัก คือ พฤติกรรมในการชี้แนะวิธีการทำงาน และ พฤติกรรมในการสนับสนุนการทำงาน ซึ่งเมื่อผสาน 2 พฤติกรรมนี้เข้าด้วยกัน จะสามารถเห็นรูปแบบการนำที่แตกต่างกันของผู้นำได้ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ เช็คลิสต์พฤติกรรมผู้นำเเบบที่คุณเป็น diag 1380.jpg มาดูกัน ว่าคุณเป็นผู้นำเเบบไหน เเละข้อควรระวังในการบริหารสมาชิกในทีม ! S1 ผู้นำที่เน้นการชี้แนะวิธีการ (แบบ Directing) ชี้แนะน้อย สนับสนุนมาก พบได้กับผู้นำในกลุ่มนี้ มักจะให้คำแนะนำในการทำงานอย่างละเอียด และคอยควบคุมการดำเนินงานของทีมงาน
  • เหมาะกับ ผู้ที่ขาดความสามารถ แต่มีแรงจูงใจในการทำงาน
  • ข้อควรระวัง ! ไม่เหมาะกับทีมที่มีประสบการณ์หรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจทำให้เกิดความบั่นทอนในการทำงาน หรือขาดแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองสู่สิ่งใหม่ๆ
S2 ผู้นำที่เน้นการฝึกสอน (แบบ Coaching) พฤติกรรมชี้แนะมาก สนับสนุนมาก จะพบในผู้นำกลุ่มนี้โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของทีมร่วมกัน
  • เหมาะกับทีมรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความมุ่งมั่นแต่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน
  • ข้อควรระวัง ! ไม่เหมาะกับทีมที่มีประสบการณ์หรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจทำให้เกิดความบั่นทอนในการทำงาน หรือขาดแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองสู่สิ่งใหม่ๆ
S3 ผู้นำที่เน้นการสนับสนุนและมีส่วนร่วม (แบบ Support) สำหรับผู้นำในกลุ่มนี้จะเน้นการสนับสนุนมากกว่าการชี้แนะ เพื่อให้ลูกทีมได้พัฒนาความสามารถของตนเองผ่านภารกิจที่ได้ทำ
  • เหมาะกับ ผู้ที่มีความสามารถแต่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน
  • ข้อควรระวัง ! ไม่เหมาะกับทีมที่มีประสบการณ์และแรงจูงใจในการทำงานสูง เพราะจะเข้าไปคอยขัดขวางระบบการทำงานเดิม
S4 ผู้นำที่เน้นการมอบหมายงาน (แบบ Delegating) สำหรับผู้นำที่มีการชี้แนะน้อย สนับสนุนน้อย จะไม่ค่อยดูและและสนับสนุนลูกน้องมากนัก แต่จะเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
  • เหมาะกับ ทีมงานที่ไว้ใจ มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารงานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจระบบการทำงานอย่างชัดเจน ทีมงานอาจขอความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว
  • ข้อควรระวัง ! ไม่เหมาะกับทีมงานที่ยังไม่มีประสบการณ์
จะเห็นได้ว่าไม่มีผู้นำเเบบไหนที่ดีที่สุด เพราะผู้นำจะต้องมีความหลากหลายในการบริหารจัดการทีมงานที่เเตกต่างกัน เพื่อสร้าง performance ที่ดีที่สุด ด้วยเครื่องมือนี้จะช่วยผู้นำให้ “นำ” ได้ถูกทาง และ “นำ” ได้เท่าทันทุกสถานการณ์ เพื่อที่จะทำให้ทีมงานแต่ละคนมีแรงจูงใจ และเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โมเดลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญจากหลักสูตร SLII หรือหลักสูตรที่จะทำให้ ”ผู้นำ” นำได้เท่าทันทุกสถานการณ์ โดย Ken Blanchard สถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำอันดับหนึ่งของโลก โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนจบ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง โดย SEAC เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่พร้อมจะผลักดันให้องค์กรในประเทศไทยเกิดการทรานส์ฟรอมบุคลากรภายในองค์กรให้สอดรับกับอนาคตและเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรอย่างเจาะลึกตามบริบทและทิศทางขององค์กร เราสามารถรังสรรค์โซลูชันในการพัฒนาบุคลากรด้วย SEAC Customized Solution ที่มาพร้อมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน เครื่องมือการเรียนรู้จากสถาบันระดับโลก และผู้สอนที่ได้รับการการันตีจากสถาบันระดับสากล สนใจหลักสูตรพัฒนาผู้นำให้เท่าทันทุกสถานการณ์คลิก : https://bit.ly/3wQ54gG

Read more about

Leadership

You may also like

All Blogs

เจาะลึกถึงแก่นแท้ของปัญหา ที่ HR ต้องปวดหัว!

วิธีการปรับเเนวคิดเมื่อ "การทำงานเเต่ละวันไม่มีความสุข"