topbanner-blog-how-to-develop-soft-skills

วิธีพัฒนา Soft Skills ที่คนอยากพัฒนาตัวเองไม่ควรพลาด

26 ก.ย. 2022

เพราะโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ไม่จบสิ้น แต่จะทำอย่างไรให้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้ได้อย่างลงตัว แน่นอนว่าคำตอบคงจะหนีไม่พ้นเรื่องการพัฒนา “Soft Skills” หรือ “สกิลทักษะทางสังคมและอารมณ์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวทั้งในชีวิตจริงและโลกการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและลงตัวมากยิ่งขึ้น แต่จะมีวิธีพัฒนา Soft Skills อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างเทคนิคการสื่อสารในองค์กรเพื่อผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น วันนี้เรามีเคล็ดลับการทำ Soft Skills Training ด้วยตัวเองมาฝากกัน แต่จะทำอย่างไรนั้น มาดูกันเลย! วิธีพัฒนา Soft Skill ของตัวเอง.jpg รู้จัก Soft Skills กันก่อน
Soft Skills ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะความรู้ที่คนรุ่นใหม่ควรมีติดตัวเอาไว้ เพราะนอกจากจะสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการทำงานแล้ว Soft Skills ที่ได้จาก Soft Skills Training ยังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงเพื่อสร้างสุขภาพจิตที่แข็งแรงอีกด้วย
โดย Soft Skills คือ สกิลส่วนตัวที่เน้นพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมเพื่อใช้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแนวคิด บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ที่ปรับใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารในองค์กรและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งในเชิงผลงานและสกิลระดับบุคคล
Hard Skills ต่างจาก Soft Skills อย่างไร?
ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะเหมือนกัน มั่นใจได้เลยว่าหลาย ๆ คนก็คงเริ่มสงสัยแล้วว่า Soft Skills นั้นแตกต่างกับ Hard Skills อย่างไรบ้าง ดังนั้น ก่อนที่จะไปดูวิธีพัฒนา Soft Skills กัน เราลองมาทำความเข้าใจความแตกต่างของทักษะทั้ง 2 กันก่อนดีกว่า
Hard Skills คืออะไร? Hard Skills คือ ทักษะเฉพาะ หรือทักษะพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ในวิชาชีพ เช่น หากเป็นแพทย์ก็ต้องมี Hard Skills เป็นความรู้เฉพาะทางในการรักษาคนไข้ตามอาการต่าง ๆ หรือหากเป็นนักกฎหมายก็จะต้องมี Hard Skills เป็นความรู้ทางกฎหมาย แต่อาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในวิชาชีพอื่น ๆ เป็นต้น ต่างจาก Soft Skills อย่างไร? Hard Skills เป็นทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพที่สามารถวัดผลได้ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินผล และสามารถใช้เครื่องมือวัดผลได้ โดยทั่วไปแล้ว Hard Skills สามารถวัดผลได้จากหลายปัจจัย เช่น ใบปริญญา ผลการเรียน ตลอดจนคะแนนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ ในขณะเดียวกัน Soft Skills จะเป็นทักษะที่เน้นไปที่แนวความคิด วิธีวิเคราะห์ และนำแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้มาปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การอยู่ร่วมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นราบรื่นมากยิ่งขึ้น เช่น ทักษะการเจรจาสื่อสาร รวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถปรับใช้ได้ในงานทุกประเภท ด้วยเหตุนี้ การวัดผลลัพธ์และประเมินความสามารถทาง Soft Skills จึงทำได้ยากกว่า Hard Skills ที่มีแบบแผนการประเมินที่แน่ชัด อย่างไรก็ดี หลายองค์กรเองก็ได้พัฒนา Soft Skills Training มาเพื่อวัดผล Soft Skills ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการสัมภาษณ์และการทำแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความก้าวหน้าทาง Soft Skills 4 Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต
สำหรับอนาคตในภายภาคหน้า ทักษะความรู้ที่คนรุ่นใหม่ควรมีอย่าง Soft Skills นั้นควรจะโฟกัสไปที่แนวทางสร้างแนวความคิด หรือ Mindset เพื่อให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในอนาคตได้ โดยจะประกอบไปด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน ดังนี้
1. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์
ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence) ถือเป็น Soft Skills สำคัญอันดับแรกที่ก่อให้เกิดทักษะอื่น ๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทักษะความเป็นผู้นำที่จะช่วยทำให้ทีมผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
สำหรับในอนาคต โลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Soft Skills อย่างทักษะความฉลาดทางอารมณ์นี้จะช่วยทำให้ทุกคนมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่ชัดเจนผ่านเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ ใจเย็น และสามารถควบคุมสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ 2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะทำงานในแวดวงไหน ทักษะความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะความรู้ที่คนรุ่นใหม่ควรมีเป็นอย่างยิ่ง โดยทักษะความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกแบบต่าง ๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทักษะการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ทุกสถานการณ์ ตลอดจนการหามุมมอง รับมือ และแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปโดยที่ไม่เกิดความเสียหาย และยังสามารถช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นจากปัญหาที่น่าหนักใจไปได้ 3. ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
เพราะอนาคตเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน อีกทั้งยังมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่สามารถเกิดขึ้นในตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ การมี Soft Skills อย่างทักษะการปรับตัวจะช่วยทำให้ทุกคนรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะพบเจอปัญหาใหม่ ผู้คนที่หลากหลาย เทคโนโลยีในชีวิต และการทำงานที่ซับซ้อนขึ้นก็สามารถปรับตัว รับมือ และสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตต่อไปได้ในอนาคต
4. ทักษะการสื่อสาร
ถึงจะปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์และมีแนวความคิดที่ยืดหยุ่นมากแค่ไหน แต่หากไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการที่ตั้งเป้าไว้ก็อาจไม่บรรลุผลได้แบบที่ตั้งใจ ด้วยเหตุนี้ Soft Skills Training หลาย ๆ ครั้งจึงเน้นย้ำไปที่ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ 
Soft Skills Training.jpg แชร์ต่อ! วิธีพัฒนา Soft Skills ด้วยตัวเอง ทำง่าย แถมใช้งบน้อย
จากทั้ง 4 Soft Skills ที่ได้แนะนำไปข้างต้นนี้ หลายคนก็คงเห็นแล้วว่า แท้จริงแล้ว Soft Skills Training หลาย ๆ แบบนั้นเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนนั่นเอง ซึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีพัฒนา Soft Skills ทั้ง 4 ด้านที่นำมาฝาก ตลอดจน Soft Skills ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ก็สามารถเริ่มต้นฝึกด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้
1. พิจารณาข้อดี - ข้อเสียของตัวเอง
ก่อนที่จะเริ่มต้นฝึก Soft Skills ใด ๆ สิ่งแรกที่ทุกคนควรทำ คือ การพิจารณาข้อดีและข้อเสียของตัวเองเพื่อมองหาวิธีการพัฒนาตัวเอง โดยสามารถเริ่มทำได้ง่าย ๆ จากการลองใช้เวลาสัก 10 - 15 นาทีต่อวัน จากนั้นแบ่งกระดาษออกเป็น 2 ฝั่งและลิสต์ข้อดีและข้อเสียที่ควรปรับปรุงของตัวเอง ซึ่งในระหว่างทำนี้ เราอยากขอให้ทุกคนเปิดใจและยอมรับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อวางแผนพัฒนาตัวเองสู่เวอร์ชันที่ดีขึ้นได้
2. ฝึกตั้งคำถามและวิเคราะห์
หลายคนอาจมองว่า การฝึกตั้งคำถามและวิเคราะห์ต่าง ๆ อาจเป็นการฝึกที่ไม่จำเป็นและเสียเวลา แต่รู้หรือไม่? การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ หรือ Critical Thinking เป็นประจำสามารถช่วยทำให้ทุกคนมองทุกอย่างในชีวิตได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจเหตุผล และวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีวิธีพัฒนา Soft Skills ได้ง่าย ๆ จากการฝึกอ่านหนังสือที่ชอบและตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและเหตุผลต่าง ๆ ภายในหนังสือ หรืออาจพัฒนาไปถึงการดูสื่อต่าง ๆ พร้อมวิเคราะห์ทุกเหตุผลที่เกิดขึ้น
3. ตั้งเป้าหมาย พร้อมวางแผนการพัฒนาตัวเอง
เมื่อทำความรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี พร้อมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนลองใช้เวลามานั่งพิจารณา คือ การตั้งเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาตัวเองในระยะยาว เช่น หากพบเจอว่าตัวเองยังขาดทักษะไหน ก็สามารถวางแผนการพัฒนาทักษะนั้น ๆ ให้ตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าคอร์สเรียน หาหนังสือมาอ่าน ตลอดจนเข้าสัมมนากับโครงการต่าง ๆ  จากนั้นจึงกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการพัฒนา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เราโฟกัสกับแผนการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นกว่าการรอให้มีเวลาว่างในการพัฒนาตัวเอง

จบลงไปแล้วกับทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ[วิธีพัฒนา Soft Skills](https://seasiacenter.com/th/signature-program/outward-mindset) ด้านต่าง ๆ ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ หากใครกำลังมองหา Soft Skills Training ที่ตอบโจทย์ความต้องการ พร้อมเลือกเรียนจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ตลอดเวลา SEASIA CENTER ก็มาพร้อมกับหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนา Soft Skills ของทุกคนไปสู่จุดที่สามารถปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตจริงและโลกการทำงาน

Read more about

Mindset & Personal Growth