topbanner-blog-develop-learning-culture

เปิดแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร | SEAC

26 ก.ย. 2022

การสร้างรากฐานที่ดี ต้องมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร หากได้สังเกตให้ชัด จะพบว่าแต่ละองค์กรต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อกระตุ้นการทำงานให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีที่นิยมที่สุดสำหรับวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร คือ “การวัดคุณค่าที่ผลงาน” (Performance Culture) ที่ถึงแม้จะไม่ใช่วิธีที่ผิด แต่ก็ได้ผลดีแค่ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซ้ำยังส่งผลเสียกับการทำงานของคนในองค์กรระยะยาว เมื่อทุกคนเลือกที่จะสร้างแต่ผลลัพธ์ดี ๆ แต่กลับไม่สนใจการพัฒนากระบวนการทำงาน จึงทำให้องค์กรเติบโตได้ช้าลง เห็นได้ชัดว่าการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีผลมากกับพนักงานในองค์กร เพียงแต่จะเลือกใช้แนวทางแบบไหนที่จะสามารถตอบโจทย์ประสิทธิภาพได้ดีกว่าการวัดยอด KPI ที่ตั้งไว้ และสามารถฝังรากลึกไปถึงกระบวนการทำงานที่มั่นคง ร่วมพัฒนาแนวคิด และองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่สนถึงเป้าหมายที่คาดหวัง เพียงแค่ลองแนวทางใหม่ก็สามารถสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ พร้อมรอต่อยอดได้อย่างเห็นผล ** 4 องค์ประกอบการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Culture)**
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดีในองค์กรสามารถเริ่มต้นได้จากหลากหลายองค์ประกอบรวมกัน เพื่อสร้างเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งให้กระบวนการทำงาน พร้อมพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างไม่มั่นคง ซึ่งเทคนิคสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ พื้นฐานก็มาจากคนในองค์กรที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ จนเกิดเป็นแนวทางเหล่านี้
การเรียนรู้ในองค์กร.jpg บทบาทของ “ผู้นำ” สำคัญเมื่อต้องเป็นแบบอย่าง
ไม่ใช่แค่ในสังคมที่ต้องการผู้นำ แต่ในองค์กรก็ต้องมีผู้นำคอยชี้แนวทางในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดีให้แก่คนในองค์กร ด้วยอิทธิพลของหน้าที่ทำให้ผู้นำเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการสร้างรากฐานให้มั่นคง ด้วยสามขั้นตอนการแสดงออกที่ทรงพลังอย่าง Say (การพูด) - Act (การปฏิบัติ) - Operate (การบริหาร)

ทั้งหมดนี้สามารถเริ่มต้นได้จากจุดเล็ก ๆ ในระหว่างการทำงานร่วมกัน โดยสวมใส่บทบาทของผู้มีความรับผิดชอบในการนำคนส่วนมากไปสู่การเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบ Case Study จากความสำเร็จ หรือความผิดพลาดก็ตาม ที่สำคัญอย่าลืมที่จะเปิดรับความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนา ซึ่งการรับฟังก็ถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยให้ผู้นำสามารถต่อยอดการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในองค์กรได้
“Feedback” คือพลังสร้างการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่
สืบเนื่องจากบทบาทของผู้นำที่มีคุณสมบัติเปิดกว้างทางด้านการรับฟัง พร้อมเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้เสนอแนะความคิดเห็นและการแก้ปัญหา หรือที่เรียกว่าการ Feedback ซึ่งชี้ให้เห็นได้ชัดถึงการเรียนรู้จากกระบวนการ ความสำเร็จ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง โดยนำมาเป็นประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งกับผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง จัดได้ว่าเป็นกลไกการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่เห็นผลได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันอันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ
เปิดรับ “คนที่มี Passion” ช่วยขยายฐานการเรียนรู้
เมื่อวัฒนธรรมภายในมีรากฐานสำคัญมาจากผู้คน การสรรหาผู้คนที่มีใจรักในการเรียนรู้ มีทัศนคติต่อการทำงานที่ตรงต่อเป้าประสงค์ของบริษัท อย่างที่รู้กันดีสำหรับความต้องการของผู้ที่มองหาโอกาสใหม่ มักจะมีความสนใจในการพัฒนาตัวเอง พร้อมเรียนรู้ทุกทักษะการทำงานที่ตั้งใจ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นจิ๊กซอว์ที่ช่วยเติมเต็มองค์กรได้อย่างลงตัว จึงต้องผ่านการคัดกรองที่สามารถสะท้อนความสนใจและศักยภาพที่เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรให้ขยายฐานได้กว้างอย่างมั่นคง ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างแรงจูงใจด้วย “รางวัล” แห่งการเรียนรู้
สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร คือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่บางครั้งก็อาจไม่ได้ให้ความสนใจ จนทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างที่หวัง แต่เมื่อมีการให้รางวัลที่ดึงดูดใจก็จะสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้อย่างเห็นผล เปรียบเสมือนกลไกสำคัญที่ขาดไปไม่ได้สำหรับองค์กรที่ประสบปัญหาดังกล่าว


อันที่จริงการสร้างวัฒนธรรมดี ๆ ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จะบอกว่าง่ายก็ง่าย แต่ถ้าจะบอกว่ายากก็ใช่ เพราะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม และจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อ[การสร้างรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มั่นคงภายในองค์กร](https://seasiacenter.com/th/customized-learning/leading-people-to-reconfigure-the-operations-and-to-self-transform) และ 4 องค์ประกอบนี้ก็ถือเป็นแกนหลักที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ยุคแห่งการเติบโตขององค์กรด้วยการรวมกำลังของสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ!

Read more about

Leadership