“ยกระดับ “บุคลากร” แห่งอุตสาหกรรมโรงงาน - The New Chapter of Factory Personnel”​

Feb 16, 2023

09:30-12:00

ยกระดับ “บุคลากร” แห่งอุตสาหกรรมโรงงาน ​ The New Chapter of Factory Personnel​ สู่บทใหม่แห่งการสร้าง “บุคลากร” ในภาคอุตสาหกรรมโรงงาน ที่ผสานพลังของ Soft skill กับ Functional Skill เพื่อการยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางมรสุมความเปลี่ยนแปลง ​ ภายในงานคุณจะได้เรียนรู้ทักษะแห่งการสร้าง “คน” ที่ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาวะผู้นำ หรือด้านการบริหารจัดการ หล่อหลอมให้เกิดบุคลากรที่พร้อมผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย SEAC Senior Consultant​ ที่นี้ ที่แรก เพื่อภาคอุตสาหกรรมโรงงาน !​ 16 FEB 2023 เช้า 09.30-12.00​ น. Link ลงทะเบียน for Client >> https://forms.office.com/r/KsxZnpAFL3

Share On

“ยกระดับ “บุคลากร” แห่งอุตสาหกรรมโรงงาน - The New Chapter of Factory Personnel”​

Feb 16, 2023

09:30-12:00