การพัฒนาบุคลากรด้าน Soft Skill และ Hard Skill เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล

Mar 09, 2023

08:30-15:00

หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

ครั้งแรกกับความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร ในการจัดงานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรด้าน Soft Skill และ Hard Skill เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล” ขอเชิญผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้แทนที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) เข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งด้าน Soft Skill และ Hard Skill ตอบโจทย์การทำงานโลกปัจจุบันและอนาคต พร้อมร่วมทำกิจกรรม Workshop หลักสูตร Step-in Leader ของ SEAC เพื่อพัฒนาหัวหน้ามือใหม่ ได้งานตามเป้าหมาย ได้ใจลูกน้อง (สำหรับคนที่สนใจ) วันพฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-15.00 น. สถานที่ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี optim_00003V.png optim_00003U.png ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือคลิก https://bit.ly/3XR84Em (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม) 2 ท่านต่อองค์กร *สำหรับ Workshop หลักสูตร Step-in Leader ช่วงบ่าย จำกัด 40 ท่านแรกเท่านั้น! ****สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ **** คุณทีม โทร. 084-943-9237 คุณวุฒิ โทร. 065-502-3353

Share On

การพัฒนาบุคลากรด้าน Soft Skill และ Hard Skill เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล

Mar 09, 2023

08:30-15:00