หลักสูตรระดับเวิลด์คลาส “SLII® Powering Inspired Leaders”

หลักสูตรระดับเวิลด์คลาส “SLII® Powering Inspired Leaders”

Nov 09, 2022

10:00-12:00

SEAC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มาร่วมสัมผัสหลักสูตรระดับเวิลด์คลาสจาก SEAC วิชา “SLII® Powering Inspired Leaders” หลักสูตรสร้างผู้นำตามสถานการณ์ เสริมสมรรถนะให้กับผู้นำในบทบาทของการพัฒนาบุคลากรสู่เป้าหมายอย่างทรงพลัง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
. “SLII® Powering Inspired Leaders” เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ที่ต้องการยกระดับการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของคนทำงาน ผ่านการปรับลักษณะของผู้นำ 4 รูปแบบ เพื่อสนับสนุนคนในทีมให้สามารถทำงานสอดรับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้บรรลุความสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับตั้งแต่ต้นถึงระดับสูง โดย SEAC พร้อมเป็น #เพื่อนคู่คิด ส่งมอบหลักสูตรระดับเวิลด์คลาสสู่การพัฒนาองค์กรภาครัฐต่อไป . หากท่านสนใจหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการเข้าใจคน เพื่อเสริมสมรรถนะผู้นำ พร้อมพูดคุยกับที่ปรึกษาของ SEAC สามารถกรอกรายละเอียดที่ https://forms.office.com/r/0z3b97i4xA . หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณวรวุฒิ T: 065-5023353 E: Worawut_d@seasiacenter.com . #SEAC #LEADER #HR #HRD #LEADERSHIPDEVELOPMENT #LEARNING #THEKENBLANCHARDCOMPANIES #LEADERSHIPPROGRAMS #ServantLeadership #หลักสูตรพัฒนาผู้นำ
314580606_5943874588985754_7901531863685494265_n.jpg 314552562_5943874495652430_6390620114287958586_n.jpg 314475047_5943874545652425_3626005743256703744_n.jpg 314611124_5943874432319103_8029896042553605699_n.jpg 314415710_5943874415652438_1927863095854542146_n.jpg 314522419_5943874368985776_6550397566416723020_n.jpg

Share On

หลักสูตรระดับเวิลด์คลาส “SLII® Powering Inspired Leaders”

Nov 09, 2022

10:00-12:00