หลักสูตรระดับเวิลด์คลาสจาก SEAC วิชา “Outward Mindset”

หลักสูตรระดับเวิลด์คลาสจาก SEAC วิชา “Outward Mindset”

Nov 09, 2022

14:00-16:00

SEAC ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มาร่วมสัมผัสหลักสูตรระดับเวิลด์คลาสจาก SEAC วิชา “Outward Mindset” หลักสูตรเริ่มต้นยอดนิยม ที่ช่วยพัฒนากรอบความคิดเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม ปูรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กรพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา . “Outward Mindset” หลักสูตรพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ที่ได้รับความนิยมจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก จากสถาบัน Arbinger โดย SEAC ผู้ถือสิทธิ์นำเข้าและเผยแพร่เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการปรับกรอบความคิด “มองคนให้เป็นคน” ลดความขัดแย้ง เพิ่มสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง เพื่ออุดรอยรั่วความสัมพันธ์ในองค์กร ทลายการทำงานแบบแยกส่วน (Silo) สร้างเสริมความสุขในที่ทำงานสู่การสร้างผลลัพธ์อันพึงประสงค์พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับทุกสถานการณ์ จากความตั้งใจของ SEAC ที่พร้อมเป็น #เพื่อนคู่คิด พัฒนาคนของภาครัฐให้พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง . หากท่านสนใจหลักสูตรเพื่อพัฒนากรอบความคิด สร้างความร่วมมือของคนเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์องค์กรที่ดียิ่งขึ้น กรอกรายละเอียดได้ที่ https://forms.office.com/r/75yEs1nnq8 . หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณวรวุฒิ T: 065-5023353 E: Worawut_d@seasiacenter.com . #SEAC #OUTWARDMINDSET #GOVERNMENT #MINDSET #COLLABORATION #หลักสูตรพัฒนากรอบความคิด #หลักสูตรพัฒนาข้าราชการ 315233284_5961452573894622_3569097742466695061_n.jpg 315145562_5961452300561316_5466926150163173738_n.jpg 315251582_5961452287227984_5780841182453205002_n.jpg 315159570_5961452447227968_4042786923963905011_n.jpg 315192125_5961452493894630_7981775786643191816_n.jpg 315007827_5961452537227959_3773920043532373926_n.jpg

Share On

หลักสูตรระดับเวิลด์คลาสจาก SEAC วิชา “Outward Mindset”

Nov 09, 2022

14:00-16:00