ไม่มีข้อจำกัดใดสำหรับคนที่ “รักการเรียนรู้”

ไม่มีข้อจำกัดใดสำหรับคนที่ “รักการเรียนรู้”

Dec 02, 2022

13:00-16:00

ไม่มีข้อจำกัดใดสำหรับคนที่ “รักการเรียนรู้” . ซีแอค (SEAC) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับศักยภาพให้กับคนไทยทุกคนผ่านการเรียนรู้ ทลายข้อจำกัดของการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความพิการ อายุ ฐานะ และเพศ ซีแอคจึงมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับผู้พิการ โดยเฉพาะบัณฑิตและเยาวชนผู้พิการทั่วประเทศ ให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขาออกมา จนเกิดความมั่นใจ กล้าที่จะทำตามความฝันของตนเองมากขึ้น และสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต . ด้วยเหตุนี้ ทางซีแอคจึงให้การสนับสนุนมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพมากขึ้น ล่าสุด ซีแอคได้มีโอกาสเข้าไปจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป หัวข้อ “รู้ก่อน พร้อมก่อน คุณสมบัติ New Jobber” สอนโดยอาจารย์ปิ่นกมล รักษ์เผ่า ที่ปรึกษาอาวุโสและเทรนเนอร์ระดับท็อปของ SEAC และ YourNextU เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ที่องค์กรชั้นนำมองหาจากคนทำงานรุ่นใหม่ เพื่อให้บัณฑิตและนักศึกษาพิการเตรียมความพร้อม และเกิดความมั่นใจก่อนลงสนามสัมภาษณ์งานจริง ซึ่งเนื้อหาการสอน มีการผสานหลักการการนำเสนอตัวเองให้น่าสนใจและช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับงาน จากหลักสูตรวิชา Storytelling หนึ่งในหลักสูตรซิกเนเจอร์ของทางซีแอค . เวิร์กช็อปครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ในการประชุมสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโอกาสระหว่างองค์กรนายจ้างและคนพิการ ภายใต้แนวคิด “บัณฑิตพิการทำงานไหนดี (New Chance New Jobber) ครั้งที่ 1” จัดขึ้นโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน 318605140_6035579256481953_4317239950124325055_n.jpg 318581094_6035579246481954_3274979974899654679_n.jpg 318533752_6035579309815281_5839474369453713467_n.jpg 318583062_6035579269815285_7758615977351767322_n.jpg 318491495_6035579339815278_2868274453798946044_n.jpg 318337037_6035579343148611_95137314297240885_n.jpg 318469129_6035579349815277_205253041640917124_n.jpg 318715829_6035579346481944_8753568858940680324_n.jpg 318720846_6035579323148613_1843603491603499419_n.jpg

Share On

ไม่มีข้อจำกัดใดสำหรับคนที่ “รักการเรียนรู้”

Dec 02, 2022

13:00-16:00