topbanner-blog-upskill

รู้ทั้งรู้ว่า Upskill สำคัญ แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ยังขาดแรงกระตุ้นไปเรียนรู้?

Jan 26, 2023

รู้ทั้งรู้ว่า Upskill สำคัญ แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ยังขาดแรงกระตุ้นไปเรียนรู้? . ความสำคัญของการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งทั้งตัวพนักงานและตัวองค์กรต่างก็ทราบดีว่า ถ้าเมื่อไรที่หยุดเรียนรู้ ก็อาจจะเป็นวันที่คุณจะถูกดิสรัพต์ได้ทันที . ข้อมูลสำคัญจาก Cornerstone People Research Lab (CPRL) ซึ่งได้สำรวจพนักงาน 1,000 คน ผู้บริหารระดับซีเลเวลและผู้จัดการฝ่ายบุคคลรวม 500 คน จากทั่วโลก ระบุว่า 30% ของพนักงานกังวลว่างานที่พวกเขาทำอยู่อาจจะไม่มีความจำเป็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และ 47% กังวลว่าบทบาทของพวกเขาจะเปลี่ยนไปไม่กี่ปีข้างหน้า . อย่างไรก็ตาม แม้หลายฝ่ายจะเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มทักษะตัวเอง แต่ก็ยังพบว่า หลายคนยังขาดเรื่องของแรงจูงใจที่จะกระตุ้นตัวเองในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงาน . ทั้งนี้ จากผลสำรวจของ TalentMS & SHRM ระบุว่า อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกอบรม หลักๆ มีดังนี้ 35% ยังไม่พบคอร์สที่ใช่ 33% ไม่มีเวลา 33% ขาดงบประมาณ 32% ยังไม่พบคอร์สที่อัปเดตพอ และ 28% มีเครื่องมือการฝึกอบรมไม่เพียงพอ . นอกจากนี้ ยังพบว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้การฝึกอบรมไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์คือ เนื้อหาและเวลาของการจัดการอบรมมีข้อบกพร่อง รวมไปถึงพนักงานได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดในเวลาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เมื่อเรียนแล้วไม่สามารถจดจำในสิ่งที่เรียนได้ แล้วยังมีเหตุผลอื่นๆ อีก เช่น ความยากของรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน การสื่อสารที่ไม่ดีกับผู้สอน รูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ดึงดูดผู้เรียนพอ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นต้น . อย่างไรก็ตาม จากข้อจำกัดต่างๆ ที่มีก็ใช่ว่าจะไม่มีทางออกเสียเลย หนึ่งในทางออก ก็คือการออกรูปแบบคอร์สอบรมที่สร้างสรรค์ และทำให้การอบรมเรียนรู้ไม่น่าเบื่อได้ ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันใช้กันมากและได้ผลดีเยี่ยมในต่างประเทศคือ รูปแบบ ‘Gamification’ ซึ่งสามารถทำออกมาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เกมกระดาน เกมปริศนา หรือแบบทดสอบ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ . ทั้งนี้ การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมให้เป็นแบบ Gamification มีข้อดีหลักๆ ดังนี้ . . 1.ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวเอง . Gamification ทำมากกว่าการเป็นแค่รูปแบบขององค์ประกอบในการฝึกอบรม แต่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการตรงกับเป้าหมายของงานเพื่อให้งานสำเร็จ หากองค์ประกอบของการฝึกอบรมและเกมได้รับการออกแบบและดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนทำงานมีประสิทธิภาพจริง . . 2.ช่วยให้จดจำเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น . รูปแบบของเกมช่วยให้ผู้เรียนจดจำความรู้และทักษะที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญจะติดอยู่ในความทรงจำได้ไว เมื่อถึงเวลาที่จะต้องนำมาใช้ก็สามารถหยิบเอามาใช้ได้อย่างง่ายได้ อีกทั้งยังทำได้ซ้ำบ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัยติดตัว . นั่นจึงทำให้มีการนำรูปแบบ Gamification มาประยุกต์และพัฒนาเข้ากับการจัดการฝึกอบรมมากขึ้น ซึ่งอย่างที่กล่าวว่าต่างประเทศนั้นมีให้เห็นมากมาย สำหรับประเทศไทยยังเริ่มต้นไม่เพียงไม่กี่แห่ง แต่ก็ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับมาก . ท้ายที่สุด การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสามารถมีได้ตลอดเวลา และปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบและช่องทางให้เลือก แล้วแต่ความสะดวกหรือความชอบ แต่เชื่อว่า แต่ละทางมีข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัด ที่ทำให้ผู้เรียน ไม่สามารถได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เป็นอันว่า เรียนแล้วจบ ไม่สามารถเอาไปต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ที่จะมาใช้ในระยะยาวได้ ทำให้การลงทุนด้านการเรียนรู้ที่ใส่ลงไปแทบจะสูญเปล่า . ดังนั้น ถ้าจะให้ดี ก่อนที่จะเลือกลงเรียนหลักสูตรใดๆ ก็ตามลองหาข้อมูลว่าผู้สอนหลักสูตร ได้ออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการเรียนรู้ที่เอื้อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนและเกิดผลที่ต่อยอดการเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งรูปแบบการเรียน ยังมีความหลากหลายตอบโจทย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือเปล่า เพื่อให้คุณมั่นใจว่า ทุกบาทที่ลงไปจะคุ้มทั้งค่าเวลาที่คุณเสียไปกับการเข้าเรียนและเงินในกระเป๋าที่ใส่ลงไปอีกด้วย . #SEAC #YourNextU #ทักษะแห่งอนาคต #SEACSolution #Leadership #lifelonglearning #essentialskills #upskill #reskill #OutwardMindset #OrganizationalAgility

Read more about

Mindset & Personal Growth