โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไร You จะ ‘ไว้ใจ’ สร้างองค์กรอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจ

Jan 26, 2023

โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไร You จะ ‘ไว้ใจ’ สร้างองค์กรอย่างไรให้เกิดความไว้วางใจ . บริษัทจะยั่งยืนได้ ไม่ได้เกิดจากการถูกประเมินค่าจากมูลค่าของบริษัท หรือความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทจะยั่งยืนได้ ต้องเกิดจากคนในองค์กร ‘มีความเชื่อใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน’ . จากงานวิจัยของ Ken Blanchard Company ระบุว่า 82% ของผู้คนกล่าวว่า พวกเขาไม่รู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจที่จะพูดความจริงกับหัวหน้าของตน และ 45% ของพนักงานกล่าวว่า การที่พวกเขาไม่ไว้วางใจในตัวหัวหน้าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา . เมื่อไรก็ตามที่คนในองค์กรไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็คือผู้คนจะปกปิดข้อมูล พูดคุยกันลับหลัง พนักงานไม่กล้าที่จะพูดความจริง ปัดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เผชิญ และท้ายที่สุด ขวัญกำลังใจของทีมก็ไม่ดี ผลผลิตลดลง การลาออกเพิ่มขึ้น และเกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าทำงาน . แล้วถ้าในองค์กรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันจะเป็นอย่างไร? Ken Blanchard Company ให้ข้อมูลว่า องค์กรที่มีความไว้วางใจ (Trust) สูง บุคลากรในองค์กรจะกล้าลองทำอะไรแตกต่างมากขึ้นถึง 32 เท่า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น 11 เท่า และมีผลงานเพิ่มขึ้น 6 เท่า . แล้วเราจะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างไร? มีอยู่ 4 องค์ประกอบด้วยกัน เรียกว่า ‘ABCD Trust Model’ ที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ ดังนี้ . . #Ability (ความสามารถ) . หากผู้นำในองค์กรไม่แสดงว่าตนมีความสามารถ พนักงานก็จะมีความเชื่อถือในตัวคนผู้นั้นน้อยลง การแสดงความสามารถของพวกเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และเพิ่มความไว้วางใจมากขึ้นได้ . . #Believability (ความน่าเชื่อถือ) . ด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ผู้นำจะต้องแสดงให้เห็นว่า พวกเขามีความซื่อสัตย์ ไม่ทำร้ายความไว้วางใจที่พนักงานมีให้ ประพฤติตนตามมาตรฐานและค่านิยมขององค์กร ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในลักษณะที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติตาม . . #Connectedness (ความสัมพันธ์) . ผู้นำจะต้องแสดงให้เห็นว่า พวกเขามีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี และมีทักษะในการสื่อสาร สามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานที่น่ารื่นรมย์ ทัศนคติที่เอาใจใส่ของผู้นำแบบนี้จะช่วยสร้าง Teamwork ที่ดีได้ . . #Dependability (สามารถพึ่งพาได้) . การแสดงให้เห็นว่า ผู้อื่นสามารถพึ่งพาผู้นำได้จะนำไปสู่สภาพแวดล้อมเชิงบวกในองค์กร ผู้นำจะต้องยึดมั่นในข้อตกลงและปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ พนักงานจะเชื่อใจผู้นำมากขึ้นหากผู้นำปฏิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ . . การนำ ABCD Trust Model ไปใช้ในการสร้างผู้นำที่ดี จะช่วยให้ผู้นำสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับพนักงาน รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดผู้นำคนใหม่ ยิ่งมีผู้นำในองค์กรนำ ABCD Trust Model ไปใช้มากเท่าไร พนักงานก็จะยิ่งมีความไว้วางใจ (Trust) ต่อพวกเขามากขึ้นเท่านั้น . ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของ SEAC ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในไทย ทำให้ SEAC เป็นเเห่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจาก The Ken Blanchard ในการถ่ายทอดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง SLII® และ Self Leadership เเละ Building Trust ให้แก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย . หากท่านสนใจ การพัฒนาบุคลากร ต้องการสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นในองค์กรสามารถติดต่อ SEAC หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://bit.ly/3eb9AQW Sources: http://bit.ly/3iOZvLG https://bit.ly/3D241gH http://bit.ly/3QXwLgn . #SEAC #SEACSolution #Trust #YourNextU #ทักษะแห่งอนาคต #Leadership #lifelonglearning #essentialskills #upskill #reskill #SelfLeadership #BuildingTrust #SLII #ABCDTrustModel

Read more about

Mindset & Personal Growth