topbanner-blog-servant-leader

ผู้นำรูปแบบใหม่ที่โลกต้องการ

Oct 18, 2022

จากการเก็บข้อมูลของ Ken Blanchard Company พบว่า มี พนักงาน 75% กล่าวว่า “ส่วนที่เครียดที่สุดในงานของพวกเขาก็คือ หัวหน้า!” และโควิดก็ทิ้งปัญหาเอาไว้มากมาย นี่ไม่ใช่การกล่าวเกินจริง และเมื่อพนักงานกลับมาที่ทำงาน ผู้นำก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น… · ระดับความวิตกกังวลและความเครียดที่สูงขึ้น · ระดับผลงานที่อาจลดลงของพนักงาน · การปรับตัวจาก WFH มาทำงานในที่ทำงาน · ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินของพนักงาน · การลาออกของพนักงาน ผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์ (Servant Leader) คือ ผู้นำที่อุทิศให้กับการให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและการเติบโตของผู้คน และ 5 วิธีต่อไปนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถเป็นผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์ (Servant Leader) ได้ shutterstock_1523982029.webp มีเมตตา (Be Compassionate) ผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์ คือ ผู้นำที่ใจดี ปฏิบัติต่อคนของพวกเขาอย่างอ่อนโยน เข้าใจคนของพวกเขา และจะสร้างประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีที่คนของพวกเขาสามารถเจริญเติบโตได้ แค่ฟังก็เป็นของขวัญ! ลองฟังอย่างตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ดูสิ คอยไต่ถามสารทุกข์สุกดิบของพนักงานของคุณ มันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจได้ เป็นที่ไว้วางใจได้ (Be Trustworthy) ผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์ว่า ความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ แต่น่าตกใจที่… มีพนักงานเพียง 42% เท่านั้น ที่ไว้ใจหัวหน้าของพวกเขามากกว่าคนแปลกหน้า สรุปง่ายๆ คือ ไม่ถึงครึ่ง!!! พนักงานต้องการให้ผู้นำของพวกเขาเป็นที่ไว้วางใจได้ สำหรับผู้นำผู้รับใช้ นี่หมายถึงความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเห็นอกเห็นใจ และสามารถพึ่งพาได้ มีความอดทน (Be Patient) มีการศึกษาข้อมูลพบว่า ในช่วง WFH ผู้คนมีชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้นถึง 30% และผลที่ตามมาก็คือ มีพนักงานมากถึง 40% กำลังประสบกับภาวะหมดไฟ ผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์จะระลึกถึงสิ่งนี้และให้เวลาพนักงานอย่างเพียงพอในการเติมพลังและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Be Inclusive) ผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์จะทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้นำจะแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างและจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางจิตใจที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ จะเคารพ ให้เกียรติ และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมที่จะเรียนรู้และรับรู้ถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ด้วยความสนใจใคร่รู้และเปิดใจ คอยให้ความช่วยเหลือ (Be Accommodating) การกลับมาจาก WFH ของพนักงานเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเป็นผู้นำผู้เท่าทันทุกสถานการณ์ ผู้นำบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะปล่อยให้คนทำงานนอกสถานที่เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ผู้นำผู้เท่าทันทุกสถานการณ์จะทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมกับทุกคน การ WFH แสดงให้เห็นว่าพนักงานก็สามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์และการมีส่วนร่วมมากกว่าการเฝ้าติดตามว่าพนักงานมีงานยุ่งแค่ไหน โลกหลังการระบาดของ COVID-19 กำลังเกิดขึ้น มันจะเป็นยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานจะมีอิสระที่มากขึ้น รวมถึงการเกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ถึงเวลาของผู้นำที่แท้จริงแล้ว ผู้นำที่จะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคนของพวกเขาออกมา ผู้นำที่สามารถสร้างผลลัพธ์และได้ใจพนักงานด้วย – ผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์ (Servant Leader) แล้วคุณล่ะ พร้อมจะเป็นผู้นำเท่าทันทุกสถานการณ์ (Servant Leader) แล้วหรือยัง? ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของ SEAC ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในไทย ทำให้ SEAC เป็นเเห่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจาก The Ken Blanchard ในการถ่ายทอดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง SLII® และ Self Leadership ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ถ้าหากท่านสนใจ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วย SLII® และ Self Leadership สามารถติดต่อ SEAC หรือ รับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👉🏼คลิก

Read more about

Agility & Change

Leadership