เรียนจบแล้วก็ลืม ไม่รู้จะหยิบไปต่อยอดยังไง? องค์กรทำอย่างไร จึงจะพัฒนาคนให้ได้ผล

Jan 26, 2023

🤔 เคยไหม… ไม่เข้าใจว่าฝึกอบรมเพื่ออะไร สำคัญกับตัวเราอย่างไร? 🤔 เคยไหม… โดนถูกบังคับให้ฝึกอบรม ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ไม่อยากไป? 🤔 เคยไหม… เรียนแล้วลืม ปรับใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ 🤔 เคยไหม… เรียนยังไง ก็ไม่เข้าใจเลยสักนิด และสุดท้าย ไม่รู้ว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร? . Cornerstone People Research Lab (CPRL) ได้ทำการสำรวจพนักงานจำนวน 1,000 คน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อการทำงาน จากการสำรวจพบว่า 64% ต้องการเรียนรู้ด้วยการจำลองเหตุการณ์ 51% ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำอย่างใกล้ชิด 50% เลือกเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์เพื่อความสะดวก 38% ต้องการเรียนโดยใช้วิธีการดั้งเดิมอย่างการเลคเชอร์ 34% ยังชอบที่จะใช้ตำราที่เป็นรูปเป็นร่างและสามารถกลับมาเปิดอ่านได้ทุกเมื่อ 19% ชอบวิธีสนุกๆ อย่างการเล่นบทบาทสมมติ . ดังนั้น การเรียนรู้แบบ Blended Learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบคอร์สเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน รวมถึงออกแบบประสบการณ์การเรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจอย่างถี่ถ้วน และเรียนจนจบคอร์สได้อย่างสมบูรณ์ . จากความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้ SEAC ได้ทำความเข้าใจและร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในระดับสากลอย่าง Quantum Learning และ Playmeo เพื่อออกแบบ พัฒนาหลักสูตร ‘Next Gen Educators’ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับศักยภาพครูอาจารย์ให้สามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย รวมไปถึงการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย . . #เพราะผู้เรียนคือคนสำคัญ . ไม่ใ่ช่แค่สอน แต่เราออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยเป้าหมายของการออกแบบการเรียนรู้โมเดล 4P ได้แก่ 👉 PLAN วิเคราะห์ วางแผน จากความต้องการของผู้เรียน 👉 PRIME สร้างสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการเรียนรู้ 👉 PUMP อัดฉีดความรู้ เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เรียน และความท้าทาย 👉 PEAK ประยุกต์บทเรียน ปรับใช้ในชีวิตจริง เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเรียน และได้เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง . จากจุดนี้จะทำให้ผู้เรียนมีแนวทางสะท้อนการเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนแล้วจบ หรือลืม แต่เราออกแบบประสบการณ์เรียน ซึ่งผู้เรียนจะรู้ว่า -What: เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างในวันนี้ -So What: สิ่งที่ได้เรียนรู้มา สำคัญอย่างไรกับชีวิต -Now What: สิ่งที่จะทำแตกต่างจากเดิม หรือทำเพิ่มเติมอะไรบ้าง เมื่อได้เรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วคืออะไร . และนี่คือหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของ ‘SEAC’s Trainers’ ที่ไม่ใช่แค่การสอนเนื้อหา แต่เป็นการออกแบบประสบการณ์เรียนให้น่าเรียน และคิดถึงผู้เรียนเป็นหลัก 👉 เทรนเนอร์ของ SEAC ได้รับการบ่มเพาะอย่างใส่ใจ ทั้ง Mindset, Skillsets, และ Toolsets 👉 กระบวนการโค้ช การสอนแต่ละวิชา ตามมาตรฐานของ Global & World-class Partners 👉 ผู้สอนผ่านการฝึกฝนอย่างครอบคลุม ทั้ง Content skills ในเรื่องเนื้อหาที่สอน Platform skills การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน รวมถึง Facilitation skills ที่ช่วยย่อยความรู้ให้เข้าใจง่าย และเกิดองค์ความรู้ในห้องเรียน 👉 ผู้สอนไม่ใช่แค่ดีไซน์การเรียนรู้จบแค่ในห้องเรียน แต่ต้องให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ ไปสร้างจุดเปลี่ยน และเกิดผลลัพธ์จริงหลังออกจากห้องเรียน . แล้วคุณล่ะ พร้อมจะให้ผู้สอนของ SEAC มาช่วยพัฒนาคนในองค์กรของคุณแล้วหรือยัง? . ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของ SEAC ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในไทย ทำให้ SEAC เป็นเเห่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตร ที่หลากหลายสาขาวิชาในการถ่ายทอดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่ทรงประสิทธิภาพให้แก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เราพร้อมที่จะออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ เพราะ Trainers ที่ดี ต้องเข้าใจ Learner . ถ้าหากท่านสนใจ สามารถติดต่อ SEAC หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👉🏼 https://bit.ly/3eb9AQW . #SEAC #SEACSolution #YourNextU #ทักษะแห่งอนาคต #Leadership #lifelonglearning #essentialskills #upskill #reskill #SelfLeadership #Trainers #Learner

Read more about

Innovation & Creativity