topbanner-blog-leo-global-logistics-pcl.-(leo)-'outward-mindset'

โลจิสติกส์ครบวงจรสายเลือดไทย เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปิดรับแนวคิด ‘Outward Mindset’

Sep 06, 2022

LEO Global Logistics PCL. (LEO) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรสายเลือดไทย ที่ยืนหยัดในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บนรากฐานอันแข็งแกร่ง ด้วยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่บ่มเพาะมากว่าสามทศวรรษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้ LEO ประสบความสำเร็จมากมายในปีที่ผ่านมา อาทิ การเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และการร่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ความสามารถในการปรับตัวและสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ LEO ท่ามกลางช่วงเวลานิวนอร์มอล คือผลลัพธ์จากการดำเนินงานระดับมืออาชีพของทีมผู้บริหารและพนักงาน ผ่านการเปิดรับแนวคิด ‘Outward Mindset’ ซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังและเข้าใจถึงเป้าหมายของผู้อื่น เพื่อสรรหาหนทางแก้ไขสู่ผลลัพธ์ร่วมกัน คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LEO กล่าวว่า “เราเสริมศักยภาพของบุคลากร ผ่านการอบรมภายใต้หลักสูตร Outward Mindset ซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองของพนักงานให้มีความพร้อมที่จะเปิดรับ มองเห็นความต้องการ จุดมุ่งหมาย และความท้าทายของเพื่อนร่วมงานร่วมกัน เพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนอกจากการทำงานในองค์กรแล้ว แนวคิดนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีความสุขในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น” “การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาพร้อมความท้าทายและข้อจำกัดในการขนส่งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ระวางที่มีจำกัด หรืออัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้น ในการนี้ LEO ได้ใช้ประโยชน์จากสายสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจที่เหนียวแน่น ซึ่งช่วยให้สามารถสรรหาพื้นที่ระวาง และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นจากเดิมกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าที่เราให้บริการเติบโตขึ้นถึง 52 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงครึ่งปี 2021 สวนทางกับสถานการณ์ของตลาด” ภายใต้แนวคิด Outward Mindset นั้นทำให้ LEO มีความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของผู้ใช้บริการอย่างลึกซึ้ง พร้อมยกระดับการมอบโซลูชันผ่านการขยายฐานการบริการให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการร่วมทุนกับบริษัท Cardinal UK ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 20 ปี มีฐานลูกค้าผู้นำเข้าสินค้าจากไทยจำนวนมาก และมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งในทวีปยุโรปและโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) ในการจัดตั้งบริษัท Cardinal Maritime (Thailand) เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมประเทศอังกฤษรวมไปถึงภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ ความร่วมมือระหว่าง LEO กับ Cardinal UK จึงนับเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรในสองทวีปมาพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้ครบวงจรมากขึ้น นอกจากนี้ LEO ยังเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ผ่านการร่วมธุรกิจกับบริษัท China Post เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในระดับสูงสุดอีกด้วย ในปี 2022 LEO Global Logistics จะพัฒนาบริการ Self-Storage และบริการลานพักตู้สินค้าให้ขึ้นมาเป็นดาวเด่นในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ พร้อมกับพัฒนาการให้บริการร่วมกับ China Post เพื่อทำหน้าที่เป็น ‘One-Stop Service Provider’ ให้กับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศจีน พร้อมกับกระจายสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลกได้อย่างไร้รอยต่อพร้อมกันนั้น LEO ยังเตรียมที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแผนการทำข้อตกลงซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่มา: https://logistics-manager.com/th/leo-global-logistics-outward-mindset/

Read more about

Success Story