topbanner-blog-clean-food

อาหารคลีน สำหรับล้างพิษในองค์กร

Oct 07, 2022

การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ผู้คนมองเห็นและคำนึงถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงทางกรอบคิด (Mindset) นี้จะช่วยล้างวัฒนธรรมที่เป็นพิษในองค์กร พฤติกรรมที่เป็นพิษมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? แน่นอนว่า พฤติกรรมที่เป็นพิษบ่อนทำลายวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรอย่างรวดเร็ว และผู้นำเองก็รู้ว่าปัญหานี้เป็นเรื่องสำคัญ แต่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จากการเก็บข้อมูลของ Deloitte พบว่า 87% ของผู้นำธุรกิจเชื่อว่าคุณภาพของวัฒนธรรมการทำงานมีความสำคัญ แต่ที่น่าสนใจคือ มีเพียง 28% ของผู้นำธุรกิจที่เชื่อว่าพวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมปัจจุบันของตนดี และมีผู้บริหารเพียง 19% เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขามีวัฒนธรรมที่ "ถูกต้อง"! มีการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายของพฤติกรรมที่เป็นพิษ และฮาร์วาร์ดพบว่า พนักงานที่เป็นพิษแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายต่อองค์กรประมาณ 12,489 ดอลลาร์ต่อปี ยังไม่รวม เงินจากการถูกฟ้องร้อง บทลงโทษด้านกฎระเบียบ หรือผลผลิตที่ลดลงที่เกิดจากขวัญกำลังใจที่ตกต่ำ และยังมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมและการขัดขวางการสร้างนวัตกรรม พฤติกรรมที่เป็นพิษที่มีราคาสูงและสร้างปัญหาให้กับองค์กรมากกว่าที่เราคิด! เรามีกรอบคิดแบบ Inward (Inward Mindset) รึเปล่า? กรอบคิดแบบ Inward ทำให้เราไม่มองคนอื่นๆ ว่าเป็นคนที่มีความสำคัญเหมือนเรา แต่กลับมองเป็นวัตถุที่จะใช้ตำหนิหรือเพิกเฉย หากผู้นำพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยการกำหนดวิธีการหรือออกกฏกติกาเพื่อแก้ไขพฤติกรรมบางอย่างในองค์กรด้วยกรอบคิดแบบ Inward พนักงานจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับ อยากต่อต้าน และหาข้ออ้างมากขึ้น ซึ่งพนักงานจะ “ทำตาม” มากกว่า “ทำด้วยใจ” การเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้น เพราะพนักงานเพียงปรับพฤติกรรม ไม่ได้ปรับที่กรอบคิด (Mindset) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ขับเคลื่อนพฤติกรรม หากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คือ การไม่รับรู้ซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างทำ ตีบตันหนทาง เพิกเฉยต่อกัน และกล่าวโทษกันไปมา ผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่มาจากกรอบคิดแบบ Inward จะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในองค์กรของเรา Screen Shot 2565-10-07 at 14.23.47.png แล้วจะเริ่มล้างพิษในองค์กรอย่างไรดีล่ะ? เมื่อกรอบคิดแบบ Inward สร้างวัฒนธรรมที่เป็นพิษในองค์กร การเปลี่ยนแปลงไปสู่กรอบคิดแบบ Outward (Outward Mindset) จะเป็นอาหารคลีนที่ช่วยล้างพิษและสร้างวัฒนธรรมที่ดีและยั่งยืนอย่างแท้จริงได้มากกว่า การมีกรอบคิดแบบ Outward คือการทำให้ผู้คนมองเห็นและคำนึงถึงความสัมพันธ์และผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการมองว่าผู้อื่นมีความสำคัญ และคำนึงถึงความต้องการ วัตถุประสงค์ และความท้าทายของพวกเขา รับผิดชอบต่อผลกระทบของเราที่มีต่อผู้อื่น ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นก็คือ มองเห็นและเข้าใจ ร่วมด้วยช่วยกัน เกิดนวัตกรรม มุ่งมั่นทุ่มเท และร่วมรับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกรอบคิดแบบ Outward (Outward Mindset) Screen Shot 2565-10-07 at 14.23.24.png ด้วยกรอบคิดแบบ Outward เท่านั้นที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกรอบคิดแบบ Inward ได้ วิธีที่เราเห็นผู้อื่นและตัวเราเอง จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมและความสามารถของเราในการมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและเพื่อเผชิญกับความท้าทายร่วมกัน ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการทำงานกับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก สถาบัน Arbinger Institute นำกรอบคิดแบบ Outward มาช่วยเหลือบุคคลและองค์กรต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดแตกต่างเป็นอย่างมากและได้ผล ทั้งยังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ปลอดภัย และสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อีกด้วย คุณล่ะ… พร้อมจะรับอาหารคลีนสำหรับล้างพิษในองค์กรหรือยัง? SEAC เป็นเเห่งเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์ Outward Mindset ในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจาก The Arbinger Institute ในการถ่ายทอดหลักสูตรที่ทรงประสิทธิภาพนี้ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการสร้างหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรและทีม อีกทั้งเทคนิคพิเศษที่ได้รับจากการ Implement เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพแก่องค์กร SEAC มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างบุคลากรที่ดี และทีมที่มีศักยภาพสูงเพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่องค์กรของท่าน ถ้าหากท่านสนใจ ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ติดต่อ SEAC หรือ รับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่. 👉🏼คลิก

Read more about

Mindset & Personal Growth

Communication & Collaboration

You may also like

All Blogs

อาหารคลีน สำหรับล้างพิษในองค์กร

ถอดแนวคิดเบื้องหลังวัฒนธรรมองค์กรที่เเข็งเเกร่งของ AP THAILAND

ถอดเบื้องหลังความสำเร็จ ธุรกิจ Food Passion