เรียนออนไลน์ยังใช่คำตอบในยุคนี้หรือไม่? เมื่อ ‘Blended Learning’

Jan 26, 2023

เรียนออนไลน์ยังใช่คำตอบในยุคนี้หรือไม่? เมื่อ ‘Blended Learning’ อาจเป็นอนาคตของการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ . เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแล้ว เห็นได้จากอุตสาหกรรมอีเลิร์นนิงที่เติบโตอย่างยิ่งใหญ่กว่า 900% ตั้งแต่ปี 2000 และในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 การเรียนในรูปแบบออนไลน์และอีเลิร์นนิงได้ถูกนำมาปรับใช้กับทั้งโรงเรียน การฝึกสอนพนักงานในองค์กร และการเพิ่มทักษะทั่วไป ทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีก . มีการประเมินว่าภายในปี 2025 ตลาดการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถืออาจมีมูลค่ากว่า 78.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2.5 ล้านล้านบาท ที่เป็นอย่างนั้นเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่สะดวกที่สุดสำหรับการเรียนรู้ . สิ่งที่น่าสนใจคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของการเรียนในรูปแบบออนไลน์มากที่สุด โดยมีสัดส่วนถึง 32% ของยอดการเติบโตของตลาดการเรียนออนไลน์และอีเลิร์นนิงทั้งหมด . การระบาดของโควิดทำให้พนักงานบริษัทและผู้บริหารล้วนเลือกวิธีการลงคอร์สออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน แม้การเรียนออนไลน์จะสะดวกสบายมากก็จริง แต่ก็มีอุปสรรคหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา แรงบันดาลใจ รวมไปถึงการเปิดทิ้งไว้ขณะที่ทำงานอยู่ หรือเลิกเรียนกลางคันเพราะไม่สามารถบริหารเวลาได้ . สิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนออนไลน์ติดขัดและมีอัตราการเรียนจนจบคอร์สต่ำ หรือแม้กระทั่งพนักงานที่เลือกเรียนที่บ้าน ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียน . ดังนั้นการเรียนออนไลน์จะเป็นคำตอบของโลกยุคใหม่หรือไม่ อาจไม่มีคำตอบชัดเจนขนาดนั้น Cornerstone People Research Lab (CPRL) ได้ทำการสำรวจพนักงานจำนวน 1,000 คน ผู้บริการและผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคลจำนวน 500 คนเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อการทำงาน การสำรวจพบว่า 61% พนักงานกล่าวตรงกันว่าเวลาเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่สำหรับการพัฒนาทักษะใหม่ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกด้วย . ดังนั้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning หรือการเรียนรู้แบบใช้เครื่องมือที่หลากหลายจึงเข้ามาแทนที่ โดยการนำข้อดีของการเรียนออนไลน์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนในห้องเรียนถึง 40-60% มาควบรวมกับการเรียนโดยใช้วิธีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำจริงไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ หรือการศึกษาดูงานในสถานที่จริง ที่สามารถช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เรียนอยู่ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น . โดยมีการสำรวจในหมู่พนักงานว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบใด 64% ต้องการเรียนรู้ด้วยการจำลองเหตุการณ์ 51% ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำอย่างใกล้ชิด 50% เลือกเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์เพื่อความสะดวก 38% ต้องการเรียนโดยใช้วิธีการดั้งเดิมอย่างการเลคเชอร์ 34% ยังชอบที่จะใช้ตำราที่เป็นรูปเป็นร่างและสามารถกลับมาเปิดอ่านได้ทุกเมื่อ 19% ชอบวิธีสนุกๆ อย่างการเล่นบทบาทสมมติ . จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านเครื่องมือหลายแบบ การ Blended Learning จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบคอร์สเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน และออกแบบประสบการณ์การเรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเลือกใช้วิธีการและสื่อประกอบการเรียนที่หลากหลาย เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจอย่างถี่ถ้วน และเรียนจนจบคอร์สได้อย่างสมบูรณ์ . สำหรับองค์กร แผนกทรัพยากรบุคคลมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการฝึกอบรมในรูปแบบที่เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาปรับใช้กับบริบทขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนก็ตาม หรือแม้แต้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการอัพเลเวลสกิลของตัวเอง การหาสถาบันการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้หรือมีช่องทางทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะช่วยทลายข้อจำกัดของการเรียนรู้ ที่อาจจะจำกัดอยู่ที่แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์สูงสุดจากการเรียน เผื่อที่ว่าเม็ดเงินที่ลงทุนไปเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง จะได้คุ้มค่าทั้งเวลากับเงินที่เสียไป . #SEAC #YourNextU #ทักษะแห่งอนาคต #Leadership #lifelonglearning #essentialskills #upskill #reskill #OutwardMindset #OrganizationalAgility

Read more about

Agility & Change