topbanner-blog-ap-thailand

ถอดแนวคิดเบื้องหลังวัฒนธรรมองค์กรที่เเข็งเเกร่งของ AP THAILAND

Sep 28, 2022

ถอดรหัสศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรของคุณ อนุพงษ์ อัศวโภคิน CEO คนเก่งของ AP THAILAND ผู้เชื่อในแนวทางการ “บริหารแบบไม่บริหาร” ที่ทำให้สำเร็จได้ด้วย Outward Mindset บริหารแบบไม่บริหาร คือวัฒนธรรมการทำงานแบบที่หัวหน้าไม่เป็น “เดอะ แบก” ที่แบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียว แต่จะพัฒนาลูกทีมให้มี Independent, responsible leader แล้วบริหารแบบกระจายอำนาจ โดยเปิดเวทีให้ลูกทีมได้มีอิสระในการทำงาน สามารถออกความเห็น ตัดสินใจ ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ โดยมีหัวหน้าเป็นผู้สนับสนุนอยู่ห่างๆ การที่จะใช้แนวทางบริหารนี้ได้ ทั้งหัวหน้าและลูกทีมจะต้องมี Outward Mindset มาเป็นหลักในการบริหารงานเพื่อสร้างทีมเวิร์คและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 282098023_5445055758867642_8023155438791709882_n_b878e8d3a2.jpeg

Read more about

Success Story